NAGRADE UČENCEM

1. Najboljše učence, ki v vseh letih šolanja dosežejo odličen učni uspeh oz. povprečno oceno najmanj 4,5, so aktivni na različnih področjih in imajo pozitivne osebnostne lastnosti, vpišemo v ZLATO KNJIGO šole.

2. Najboljši devetošolci se ob koncu šolanja predstavijo na slavnostnem sprejemu pri županu MOC.

3. Prizadevne učence že med in ob koncu šolskega leta nagradimo z udeležbo na raznih raziskovalnih taborih in srečanjih šol.

Pri izboru upoštevamo naslednje kriterije:

  • prizadevnost pri delu na določenem področju, povezanem z vsebino tabora,                     
  • poseben napredek pri šolskem delu v primerjavi s prejšnjimi leti,
  • aktivnost v projektih, delavnicah, dnevih dejavnosti … (izven pouka),
  • dosežki in uspešnost na tekmovanjih v znanju, športu, likovnem, glasbenem idr. področjih.

Šola za tabore prispeva del stroškov, drugi del pa starši.

4.  Zmagovalni oddelek medrazrednega tekmovanja NajFrakci si pribori nagradni dan, ki ga izkoristi ob koncu šol. leta po dogovoru z razrednikom in sklepu učiteljskega zbora.

5. Uspešne učence in njihove rezultate predstavimo na panoju pred zbornico in v oddajah šolskega radia.