Sposobnejšim učencem omogočamo pripravo na različna tekmovanja. Priprave potekajo pod mentorstvom prizadevnih učiteljev, dobre uvrstitve pa učencem prinašajo potrditev in dvigajo samozavest.

Tekmovanja sodijo v nadstandardno ponudbo šole. Sama izvedba tekmovanj zahteva dodatne stroške, ki jih morajo pokriti prijavljeni učenci. Šola jim pri tem omogoča sofinanciranje iz šolskega sklada. Če se prijavljeni učenec ne udeleži tekmovanja, pa krije strošek sam. Po sklepu sveta staršev in sveta zavoda se lahko stroški tekmovanj razdelijo med šolo in starše tudi drugače.

Preglednica tekmovanj

IME TEKMOVANJA

RAZ.

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Lili in Bine

1.–3.

M. Štor, A. Kunej, A. Žekar

maj 2019

/

/

Kresnička

1.–7.

E. Ambrož Hažič, D. Čobec, A. Kunej, učit. NAR

6. 2. 2018

/

/

Angleščina

8.

9.

A. Velenšek

V. Jelen Polak

15. 10. 2018

14. 11. 2018

/

17. 1. 2019

20. 11. 2018

20. 3. 2019

Biologija

8., 9.

B. Petan

18. 10. 2018

/

1. 12. 2018

Kemija

8., 9.

B. Petan

15. 1. 2018

/

24. 3. 2018

Nemščina

9.

A. Velenšek

22. 11. 2018

/

12. 3. 2019

Cankarjevo priznanje

4.

5.

6.–9.

V. Prevolšek

N. Brežnik

K. Radoš Janežič

11. 12. 2018

23. 1. 2019

9. 3. 2019

           

IME TEKMOVANJA

RAZ.

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Angleška bralna značka

4.–5.

6.–9.

N. Kerznar

A. Velenšek

mar 2019

/

/

Matematika

1.–9.

J. Draksler, T. Remih,

N. Miklavžina

21. 3. 2019

/

13. 4. 2019

Vesela šola

4.–9.

A. Mlinarič

14. 3. 2019

/

11. 4. 2019

CICI vesela šola

1.–4.

A. Mlinarič

april

/

/

Računalništvo

6.–9.

C. Prevodnik

dec 2018

mar 2019

/

Šah

3.–9.

J. Draksler

/

dec 2018

mar 2019

/

Logika

4.–9.

J. Draksler

27. 9. 2018

 

20. 10. 2018

Bober

6.–9.

J. Draksler

16. 11. 2018

/

12. 1. 2019

Logična pošast

4.–9.

J. Draksler

10. 5. 2019

 

25. 5. 2019

Prva pomoč

7.–9.

B. Petan

mar/apr 2019

apr 2019

maj 2019

Ekokviz

6.–8.

S. Lončar

7. 2. 2019

/

marec 2019

Nemška bralna značka

7.–9.

A. Velenšek

feb 2018

/

/

Geografija

7.–9.

S. Hriberšek

15. 1. 2019

6. 3. 2019

12. 4. 2019

Razvedrilna matematika

4.–9.

J. Draksler

3. 12. 2018

/

26. 1. 2019

Konstruktorstvo in …

1.–9.

T. Remih

/

5. 4. 2019

18. 5. 2019

Tehnologije

8., 9.

T. Remih

16. 10. 2018

/

6. 12. 2018

Zgodovina

8.–9.

B. Rebernak

5. 12. 2018

1. 2. 2019

17. 3. 2019

Mladi raziskovalci

7.–9.

J. Draksler,

B. Petan,

B. Rebernak,

N. Miklavžina

/

27. 3. 2019

13. 5. 2019*

Astronomija

8.–9.

N. Miklavžina

6. 12. 2018

/

12. 1. 2019

Fizika

8.–9.

N. Miklavžina

6. 2. 2019

15. 3. 2019

6. 4. 2019

Prvaki znanja

6.–9.

J. Draksler

/

15. 11. 2018

12. 2. 2019

  Opomba: *Do objave še ni znano.                 **Tekmovanje je mednarodno.


Športna tekmovanja

Šolska tekmovanja

Panoga

Razred

Čas

Elementarne in štafetne igre

1., 2

4. 10. 2018

Med dvema ognjema

3.-4., 5.-6.

4. 10. 2018

Odbojka - dekleta

7.-9.

4. 10. 2018

Nogomet - fantje

7.-9.

4. 10. 2018

Občinska in področna tekmovanja v okviru Športne zveze Celje

Panoga

Letnik

Čas

MALI NOGOMET

2004

od 17. 9. do 28. 9. 2018 – področno predtekmovanje (dečki, deklice)

od 3. 10. do 12. 10. 2018 – področno finale

KOŠARKA

2004

od 15. 10. do 26. 10. 2018 – področno predtekmovanje (dečki, deklice)

od 12. 11. do  16. 11. 2018 – področno po skupinah (dečki, deklice)

od 19. 11. do 28. 11. 2018 – področno finale (dečki, deklice)

ODBOJKA

2004

od 10. 12. do 19. 12. 2018 – področno predtekmovanje (deklice)

od 7. 1. do 11. 1. 2019 – področno finale (deklice)

MED ŠTIRIMI OGNJI

2009

od 14. 1. do 18. 1. 2019 – medobčinsko

KOŠARKA

2006

od 21. 1. do 29. 1. 2019 – področno predtekmovanje (dečki)

od 4. 2.  do 7. 2. 2019 – področno pol finale (dečki)

od 13. 2. do 1. 3. 2019 – področno finale (dečki)

ODBOJKA

2006

od 18. 3. do 27. 3. 2019 – področno predtekmovanje (deklice)

od 1. 4. do 5. 4. 2019 – področno finale (deklice)

ATLETIKA KROS

2004 –2008

od 8. 4 do 12. 4. 2019 ob 12.00 – medobčinsko (mešano)

NOGOMET

2006

od 15. 4. do 25. 4. 2019 – področno predtekmovanje (dečki/deklice)

od 6. 5. do 17. 5. 2019– področno finale (dečki/deklice)

ATLETIKA MAP/VAP

2004–2008

od 6. 5. do 10. 5. 2019 –medobčinsko (mešano)

od 20. 5. do 24. 5. 2019 – področno (mešano)

TROBOJ

2008

od 27. 5. do 31. 5. 2019 – področno (mešano)

ODBOJKA NA PESKU

2005

od 27. 5. do 3. 6. 2019 – področno predtekmovanje (deklice, dečki)

od 10. 6. do 14. 6. 2019 – področno finale (deklice, dečki)

Ostala tekmovanja v okviru društev

Panoga

Razred

Čas

Deskanje in veleslalom

6.-9.

Januar 2019

Namizni tenis

6.-9.

Januar 2019

Športno plezanje

6.-9.

April 2019

Mentorja športnih tekmovanj: Metka Irgolič, Janez Goršič