Šolska skupnost učencev je skupnost vseh učencev, ki aktivno sodelujejo pri vseh šolskih dejavnostih in ustvarjajo prijetno vzdušje na šoli. Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov, ki jih izberejo učenci v oddelkih sami, povezujejo v šolsko skupnost učencev.

Tako vsaka oddelčna skupnost in vsak učenec v njej  skozi mnoge aktivnosti začuti, da je pomemben člen te skupnosti.

Skozi šolsko leto učenci prepoznavajo probleme, ki  jih nato skupaj rešujemo, zbirajo mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, rešujejo vprašanja o pravicah in dolžnostih učencev, sodelujejo pri organiziranju šolskih prireditev, načrtujejo in organizirajo skupne akcije, se vključujejo v različne akcije in pobude iz okolja.

 

Vse te dejavnosti jih bogatijo, povezujejo ter med njimi razvijajo dobre medsebojne odnose ter  strpnost.  Naša letošnja prednostna naloga  v okviru šolske skupnosti učencev bo soustvarjanje posodobljenega vzgojnega načrta šole.  Posebno skrb pa bomo posvečali skrbi za občutek sprejetosti v skupnosti. Želimo, da se učenci pričnejo zavedati vrednosti skupinskega dela in svojega mesta v celoti, ki jo predstavljamo.

V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski parlament, kjer imajo učenci priložnost izraziti svoje mnenje, pripombe in predloge v zvezi z življenjem in dogajanjem na naši šoli.

V šolskem letu 2017/18 bodo na naši šoli potekale številne, že utečene aktivnosti:

Ø  tekmovanje za najboljši razred NAJ FRAKCI

Ø  FRANČKOV nabiralnik, v katerega učenci odlagajo pripombe, pohvale, predloge, pobude …

Ø  šolski parlament

Ø  VALENTINOVA pošta

Ø  zbiralne akcije v humanitarne namene …

V skladu z interesi  učencev pa bomo organizirali še dodatne aktivnosti, ki bodo okrepile prijateljske vezi in medsebojno strpnost, tako med učenci, kot tudi med učitelji in učenci.

Ponosni smo na našo šolo in vsi skupaj se trudimo, da bi jo vsako leto znova napolnili z ustvarjalno energijo, človeško toplino in medsebojnim razumevanjem.

Mentorici ŠSU: Nevenka Brežnik in Eva Ambrož Hažič