Namenjeno je samo prijavljenim učencem 1. razreda. Poteka od 6.15 do 8.15 v učilnici 1. b, od 7.15 dalje pa še dodatno v učilnici 1. a (JV2).

Zaradi izraženih potreb staršev po jutranjem varstvu učencev drugega (in tretjega) razreda bomo tudi letos sprejeli nekaj učencev v dodatni oddelek jutranjega varstva. Učenci 2. (in 3.) razreda se v JV lahko vključijo izključno na osnovi prijave in utemeljene pisne vloge staršev v juniju za naslednje šolsko leto.

JUTRANJE IN POPOLDANSKO VARSTVO VOZAČEV

Letos smo zaradi zamika pouka in samo ene (prve) jutranje šolske vožnje iz smeri Košnica in kombijev organizirali dodatno jutranje varstvo vozačev v učilnici za gospodinjstvo.

Popoldansko VV je organizirano za učence višjih razredov (od 6. do 9.), ki po pouku, drugih šolskih dejavnostih ali kosilu čakajo na šolski prevoz ali nadaljevanje pouka. VV se tako začenja že 5. šolsko uro in poteka vsak dan do 14.40 ure.

VV je namenjeno in obvezno za vozače, ostali učenci pa v njem nimajo prostora.