z. št.

Področja, interesne dejavnosti

Izvajalec/ mentor

Za razred

 

RAČUNALNIŠTVO

1.     

Računalništvo 1

Lamper

1.

2.     

Računalništvo 2

Lamper

2.

3.     

Računalništvo 3

J. Polak

3.

 

ŠPORT

4.     

Športna šola – mešano

K. Lončar

1.

5.     

Športna šola – mešano

Fideršek

2.

6.     

Športna šola – mešano

A. Hažič

3.

7.     

T-ball

Kunej

2.

8.     

Pleši z menoj

Fideršek

3.

9.     

Kolesarski krožek z izpitom

Lončar, Meštrov

5., 6.

10.  

Planinski krožek

Štor

1.–3.

11.  

Planinski krožek

Irgolič

4.–9.

12.  

Namizni tenis

Božiček

6.-9.

13.  

MEPI

Irgolič, Petan, Štor

9.

 

TUJI JEZIKI

14.  

Bralna značka: TJA

Kerznar

4., 5.

15.  

Bralna značka: TJA

Velenšek

6.–9.

16.  

Bralna značka: NEM

Velenšek

7.–9.

17.  

Francoščina

Rokavec

6.

 

TEHNIKA

18.  

Prometni krožek

Meštrov

4.

19.  

Robo-praktik (ID TIT)

Remih

4.–9.

20.  

Foto krožek

Remih

6.–8.

 

LOGIKA

21.  

Ugankarski krožek

Brežnik

4., 5.

22.  

Šah

Karner

4.-9.

 

UMETNOST

23.  

Cici pevski zbor (OPZ)

Z. Irgolič

1., 2.

24.  

Otroški pevski zbor (MPZ)

Z. Irgolič

3.–5.

25.  

Vokalna skupina (MPZ)

Z. Irgolič

6.–9.

26.  

Javni nastopi (ID umetnost)

Brežnik

4.-6.

27.  

Javni nastopi (ID umetnost)

Rokavec

7.–9.

 

 

 

SLOVENŠČINA

28.  

Čarobni svet pravljic

Lajh

1.

29.  

Čarobni svet pravljic

Fideršek

2.

30.  

Bralna značka: SLJ

Brežnik

5.

31.  

Bralna značka: SLJ

Milojević

6.–9.

32.  

Bralna značka: ZGO

Rokavec

7.

33.  

Bralna značka: ZGO

Rebernak

6.,8.,9.

 

NARAVOSLOVJE

34.  

Vrt čebele Adele

Štor

2.

35.  

Vrt čebele Adele

Čobec

3.

 
 

TEKMOVANJA iz znanj MOŽGANČKI

1.     

Lili in Bine

Štor

1.

2.     

Lili in Bine

Kunej

2.

3.     

Lili in Bine

Čobec

3.

4.     

Cankarjevo

K.Lončar

1.

5.     

Cankarjevo

Čobec

2.

6.     

Cankarjevo

A. Hažič

3.

7.     

Cankarjevo

Prevolšek

4.

8.     

Cankarjevo

Brežnik

5.

9.     

Cankarjevo

Kroflič

6.–9.

10.  

MAT

Meštrov

4.

11.  

MAT

Lončar

5.

12.  

Vesela šola

Mlinarič

4.-9.

13.  

EKOKVIZ

Miklavžina

6.–8.

14.  

Logična pošast

Draksler

6.–9.

15.  

Razvedrilna matematika

Draksler

6.–9.

16.  

Vegovo priznanje

Draksler, Remih, Miklavžina

6.–9.

17.  

Logika

Draksler

6.–9.

18.  

Bober

Draksler

6.–9.

19.  

Kresnička (NAR)

Lamper

1.

20.  

Kresnička (NAR)

Kunej

2.

21.  

Kresnička (NAR)

Čobec

3.

22.  

Kresnička (NAR)

Prevolšek

4.

23.  

Kresnička (NAR)

Brežnik

5.

24.  

Kresnička (NAR)

Petan

6., 7.

25.  

Geografija

Rebernak

7.–9.

26.  

Astronomija

Miklavžina

7.–9.

27.  

Angleščina

Velenšek

8.

28.  

Angleščina

J. Polak

9.

29.  

Nemščina

Velenšek

9.

30.  

Kemija

Petan

9.

31.  

Biologija

Flere

9.

32.  

Prva pomoč

Petan

9.

33.  

Zgodovina

Rokavec

7.-9.

34.  

Fizika

Miklavžina

9.

35.  

Konstruktorstvo

Remih

9.

36.  

Znanje tehnologij

Remih

6.–9.

 

RAZISKOVALNE NALOGE

37.  

Raziskovalna naloga

Draksler

8., 9.

38.  

Raziskovalna naloga

Flere

8., 9.

39.  

Raziskovalna naloga

Miklavžina

8., 9.

40.  

Raziskovalna naloga

Petan

8., 9.


 


 

Cici pevski zbor

 

 

Cici pevski zbor

Učenci 1. in 2. razreda se vključujejo v cici pevski zbor. Učenci učijo novih pesmi in z njimi popestrijo šolske in izvenšolske prireditve.

Zborovodkinja: Zala Irgolič


Otroški pevski zbor in vokalna skupina

Otroški pevski zbor in vokalna skupina

Učenci od 3. do 5. razreda se vključujejo v otroški pevski zbor, starejši učenci od 6. do 9. razreda pa v vokalno skupino. Druži jih veselje do glasbe, petja in nastopanja, kjer vsako leto razveseljujejo s svojim pevskim znanjem.

 

Zborovodkinja: Zala Irgolič

 

Ansambelska igra (obvezni izbirni predmet)

Učenci 7.-9. razreda se radi sprostijo tudi z igranjem na glasbila, druženjem in nastopanjem na različnih šolskih prireditvah. Srečajo se s skupinskim muziciranjem na različna glasbila. Predstavljajo se z različnimi zvrstmi glasbe, sodelujejo s pevskima zboroma in vokalno skupino. Svoj repertoar pa dopolnijo tudi s kakšnim avtorskim delom.

Vodja: Zala Irgolič

Urnik pevskih vaj in vaj ansambelske igre:

DEJAVNOST

ČAS

Cici pevski zbor 1.-2. razred

PON in SRE, 5. ura

Otroški pevski zbor 3.–5. razred

PON in SRE, 6. ura

Vokalna skupina 6.–9. razred

SRE in PET, 7. ura

Ansambelska igra 7.-9. razred

PON 7. ura

 

 Kulturne prireditve za okolje – načrtovali jih bomo glede na priporočila NIJZ.

Vodja: Mateja Lajh

 

Šolske proslave

 

Šolske proslave bomo pripravili ob Dnevu mrtvih, Dnevu samostojnosti in enotnosti, ob Slovenskem kulturnem prazniku in ob Dnevu državnosti.

Mentorice: Mateja Rokavec, Martina Kroflič, Sara Prevolnik, Nevenka Brežnik, Dragica Milojević, Eva Ambrož Hažič.