2019/20

Pouk na prostem in zunaj šolskega okoliša popestri šolske dni, zato bomo tudi v letošnjem šolskem letu po načrtu izvedli ekskurzije v različne kraje Slovenije, in tako spoznavali domovino od blizu in daleč. Učenci se na ta način radi učijo, saj je učenje spontano, dinamično, zanimivo, predvsem pa izkušenjsko. To pomeni, da je njihovo znanje tudi trajnejše.

Ekskurzija je oblika pouka oz. dela na drugačen način. Na ekskurziji veljajo enaka pravila, kot so določena s šolskimi pravili OŠ Frana Kranjca Celje (Vzgojni načrt, Hišni red in Šolski red). Razredniki bodo učencem pred izvedbo ekskurzije predstavili pravila obnašanja na ekskurziji. Vsa omenjena šolska pravila so dostopna na šolski spletni strani, hišni in šolski red pa tudi v publikaciji OŠ Frana Kranjca Celje.

 

Relacije ekskurzij so naslednje:

  1. razred: Šempeter v Savinjski dolini (obisk Mini ranča v Šempetru)
  2. razred: Mozirski gaj (raziskovanje življenjskega prostora in delavnice)
  3. razred: Rogatec (ogled muzeja na prostem) in Rogaška Slatina (ogled turističnega mesta)
  4. razred: Ljubljana (ogled Šolskega muzeja in Hiše eksperimentov)
  5. razred: Šempeter (ogled jame Pekel), Zavodnje (ogled Kavčnikove domačije – etnološkega muzeja)
  6. razred: Ptuj (ogled gradu), Ljutomer (obisk lončarja), Veržej (Babičev mlin na Muri), Grad na Goričkem (Vulkanija, ogled doživljajskega parka)
  1. razred: Ravne na Koroškem (ogled osrednje knjižnice), Kotlje (pohod po Prežihovih poteh od Ivarčkega jezera do Rimskega vrelca), Mežica (ogled nekdanjega rudnika svinca in cinka)
  2. razred: Kranj (ogled Prešernovega muzeja in Prešernovega gaja), Vrba (ogled Prešernove rojstne hiše), Blejski Vintgar (sprehod po soteski reke Radovne)
  3. razred: Muljava (ogled Jurčičeve rojstne hiše), Rašica (ogled Trubarjevega rojstnega kraja in delavnica izdelave miniaturne knjige), Cerkniško jezero (sprehod ob jezeru), Dolenje jezero (ogled makete Cerkniškega jezera), Ljubljana (ogled starega mestnega jedra)

V fazah priprave, izvedbe in evalvacije sodelujemo učenci in učitelji. Potrudili se bomo, da bodo tudi letošnje ekskurzije uspešno izvedene.

Vodja: Bojan Rebernak