UČBENIŠKI SKLAD IN NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN

 

Učbeniški sklad nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda. Potrebe po izposoji se evidentirajo v mesecu maju, učenci pa prejmejo komplete učbenikov prvi teden v septembru. Učenci si učbeniške komplete izposojajo v šolski knjižnici, letos pa smo zaradi korona ukrepov organizirali izposojo v učilnicah posameznega oddelka. Ob koncu šolskega leta učenci učbenike vrnejo, za morebitne poškodbe ali izgubo učbenikov pa poravnajo odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov).

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja šoli sredstva za nakup učbenikov ter učnih gradiv od 4. do 9. razreda v višini 5,00 EUR na učenca.

Za prvi razred MIZŠ zagotavlja šolam sredstva za nakup učbenikov ter učnih gradiv v celoti do 30,00 EUR in za drugi ter tretji razred do 40,00 EUR. Učenci vsa obvezna gradiva prejmejo v šoli prvi dan v septembru. Ostale šolske potrebščine pa kupite starši.

Starši se v veliki meri odločate za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin pod ugodnimi pogoji preko podjetij Kopija Nova, Mladinske knjige idr. Ker so vaše izkušnje z njihovo storitvijo pozitivne, vam bo naša šola na ta način tudi v bodoče posredovala njihovo ponudbo in tako olajšala skrbi in pota pred začetkom novega šolskega leta.

Upravljalka učbeniškega sklada: Dragica Milojević