Strokovni delavci

  • Objavljeno: 01 September 2019
  • Zadetkov: 33089

Strokovni in vodstveni delavci

Priimek, ime

E-pošta

Delovno mesto

Poučuje

Ambrož Hažič, Eva

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

1. b, OPB 1b

Brežnik, Nevenka

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

GUM 5, SLO 5, NIT 5, ID UM 4-6,

Božiček Franc

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj športa

ŠPO 4.a, 5. a, 6 – 9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Čobec, Darinka

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

2. b, OPB 2b

Draksler, Jana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica matematike

MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DOP in DOD 6,7

Fideršek, Suzana

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

pedagoginja

OPB 1a, ŠSS

Flere, Mojca

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

BIO 9, GOS 6, ONA, SPH,

Frelih Turnšek, Iris 

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

defektologinja, svetov. služba

DSP, ŠSS – defektologinja

Hojnik Tanko, Marina

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

pomočnica ravnateljice, svetovalna služba - pedagoginja

pomočnica ravnateljice,

ŠSS – pedagoginja

 Lončar, Klara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

2. učiteljica v 1. a, OPB 2b

Hrušovar, Lilijana

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica športa

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d,

Irgolič, Zala

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica glasbene umetnosti

GUM 6.–9., OPZ, VOS, orkester

Jelen Polak, Veronika

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica angleščine ter DKE

TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r, OPB 5, DOP in DOD 6, 7

Kerznar, Nataša

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

N1A 1. a, TJA 2. a, 3. a, 4. a, 5. a, OPB 3+4, ISP-NAD

Krbavac Kenda, Klavdija

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

3. b, JV2

Kunej, Anja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

3. a, JV2

Lajh, Mateja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

vzgojiteljica predšolskih otrok

2. učiteljica v 1.b, JV1, OPB 1b, CPZ

Lamper, Nejc

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj razrednega pouka

2. a, OPB 2b

Lončar, Sergeja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

MAT 5, GOS 5. b

Meštrov, Nataša

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

MAT 4, DRU 4, GUM 4, GOS 5. a

(Milojević, Dragica - bolniška odsotnost)

Vesno Mihelak 

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

knjižničarka, svetov. služba

knjižničarka, ŠSS – pedagoginja, priseljenci

Miklavžina, Nina

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica matematike in fizike

MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4-6, OPB5

Mlinarič, Adrijana

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

OPB 2a

Mulec, Manja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica angleščine in nemščine

N2N 4-6, TJA 8./3, 9./3, OPB 4

Petan, Barbara

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica biologije in kemije

NAR 6.,7., BIO 8., KEM 8., 9., ISP-NAD,

Prevodnik, Cveto

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj likovne umetnosti, organizator informac. dejavnosti

LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID,

Prevolnik, Sara

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica slovenščine

SLJ 8./3, 9./3, OPB 3

Prevolšek, Vlasta

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

SLO 4, NIT 4, LUM 4

Radoš Janežič, Kristina

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica slovenščine

SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD,

DOP in DOD 6.-9.

Rebernak, Bojan

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj zgodovine in geografije

ZGO 7. a, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica matematike in TIT

TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, ELE, OGL

Rokavec, Mateja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica slovenščine in zgodovine

SLJ 6.b, 7.b, 8./2, 9./2, ZGO 6, 7. b

Šalej, Danica

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ravnateljica

 

Štor, Mateja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

1. a, JV2

Velenšek, Aleksandra

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica angleščine in nemščine

TJA 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7-9

Žekar Alja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

LUM 5. b, DRU 5. b, N1A 1. b, TJA 2. b, 3. b, 4. b,

5. b,

 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Izvaja

Goličnik Damjana

MSP, psihologinja

DSP po odločbah

Hauzer Nataša

MSP, soc. ped

DSP po odločbah

Krajnc Kaja

MSP, spec. ped.

DSP po odločbah

Koštomaj Nadja

Mobilna surdopedagoginja

DSP po odločbah

Novak Ksenja

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja,

socialna pedagoginja

pomoč priseljencem,

DSP po odločbah

Pražen Tanita

Logopedinja

DSP po odločbah

Prelog Anja

informatorka (javna dela)

spremstvo učencev,

dežurstvo, JVV

Klinar Maja

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem, VV

Žgajner Barbara

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem, VV

Barbara Stopinšek Vrhovšek

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami, poslovna sekretarka

spremstvo učenca

 
 

Zaposleni na šoli

  • Objavljeno: 03 September 2018
  • Zadetkov: 17268

Strokovni in vodstveni delavci

Priimek, ime

Delovno mesto

Poučuje

Ambrož Hažič, Eva

učiteljica razrednega pouka

3. a

Brežnik, Nevenka

učiteljica razrednega pouka

5. a SLJ, NIT, GUM, GOS, 5. b SLJ, NIT, GUM, OPB 5, ISP-NAD

Čobec, Darinka

učiteljica razrednega pouka

3. b

Draksler, Jana

učiteljica matematike

MAT 6. a, 7. a, 7. b, 8./1, 9./1

Flere, Mojca

učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

BIO 8, GOS 6, ONA, OPB 5, VV

Frelih Turnšek, Iris

defektologinja, svetov. služba

DSP, ŠSS – defektologinja

Franc Božiček

učitelj športa

ŠPO 4. a, 5. a, 6.–9./f, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, svetovalna služba - pedagoginja

pomočnica ravnateljice,

ŠSS – pedagoginja

Hrušovar, Lilijana

učiteljica razrednega pouka

DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

učiteljica športa

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d, NŠP, OPB 5

Jelen Polak, Veronika

učiteljica angleščine

TJA 5. a, 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, OPB 5, VV, ISP-NAD

Kerznar, Nataša

učiteljica razrednega pouka

N1A 1. a, 1. b, TJA 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. b, OPB 4, ISP-NAD

Krbavac Kenda, Klavdija

učiteljica razrednega pouka

2. b, OPB 2+3

Kunej, Anja

učiteljica razrednega pouka

2. a, OPB 2+3

Lajh, Mateja

vzgojiteljica predšolskih otrok

2. učiteljica v 1.b, JV1, CPZ

Lamper, Nejc

učitelj razrednega pouka

1. b, OPB 2+3

Lončar, Sergeja

učiteljica razrednega pouka

5. b DRU, MAT, LUM, GOS, 5. a DRU, MAT, LUM, ISP-NAD

Meštrov, Nataša

učiteljica razrednega pouka

4. a in 4. b MAT, DRU, GUM, OPB4, ISP-NAD

Milojević, Dragica

knjižničarka, svetov. služba

knjižničarka, ŠSS – pedagoginja, priseljenci

Miklavžina, Nina

učiteljica matematike in fizike

 MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., OPB4, VV

Mlinarič, Adrijana

učiteljica razrednega pouka

OPB 2

Mulec, Manja

učiteljica angleščine

TJA 8./3, 9./3

Petan, Barbara

učiteljica biologije in kemije

NAR 6.,7., BIO 9., KEM 8., 9., ISP-NAD, POK

Plešnik Ivica

učiteljica razrednega pouka

OPB 1. a

Prevodnik, Cveto

učitelj likovne umetnosti, organizator informac. dejavn.

LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID

Prevolnik, Sara

učiteljica slovenščine

SLJ 8./3, 9./3, OPB 3

Prevolšek, Vlasta

učiteljica razrednega pouka

4. b in 4. a SLO, NIT, LUM, ISP-NAD

Martina Kroflič

učiteljica slovenščine

SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD, ŠNO, VV

Rebernak, Bojan

učitelj zgodovine in geografije

ZGO 7.–9., GEO 7.–9.

Remih, Tanja

učiteljica matematike in TIT

TIT 6.–8., MAT 6. b, 8/2, 9/2, ELE, OGL

Rokavec, Mateja

učiteljica slovenščine in DKE

SLJ 6.b, 7.b, 8./2, 9./2, DKE 7.–8., VV

Šalej, Danica

ravnateljica

 

Štor, Mateja

učiteljica razrednega pouka

1. a, JV2

Irgolič, Zala

učiteljica glasbene umetnosti

GUM 6.–9., OPZ, VOS, Orkester

Velenšek, Aleksandra

učiteljica angleščine in nemščine

TJA 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7+8

Žekar Alja

učiteljica razrednega pouka

5. b

 
 
 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Izvaja

Mojca Gluk

mobilna defektologinja

DSP po odločbah

Lilijana Hindel

mobilna psihologinja

DSP po odločbah

Barbara Jošt

mobilna logopedinja

logopedska pomoč

Nadja Koštomaj

mobilna surdopedagoginja

DSP po odločbah

Alma Lea Kraševec

mobilna logopedinja

DSP po odločbah

Amela Žagar

informatorka (javna dela)

spremstvo učencev,

dežurstvo, JVV

Špela Malgaj

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem, VV

Ksenija Novak

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja,

socialna pedagoginja

pomoč priseljencem,

DSP po odločbah

Tjaša Tiršek

mobilna socialna pedagoginja

DSP po odločbah

Barbara Stopinšek Vrhovšek

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

spremstvo učenca