Strokovni in vodstveni delavci

Priimek, ime

Delovno mesto

Poučuje

Ambrož Hažič, Eva

učiteljica razrednega pouka

1. b, OPB 2+3

Brežnik, Nevenka

učiteljica razrednega pouka

5. a SLJ, NIT, GUM, GOS, 5. b SLJ, NIT, GUM, OPB 5, ISP-NAD

Čobec, Darinka

učiteljica razrednega pouka

3. a

Draksler, Jana

učiteljica matematike

MAT 6. a, 7. a, 7. b, 8./1, 9./1

Flere, Mojca

učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

BIO 8, GOS 6, ONA, OPB 5, VV

Frelih Turnšek, Iris

defektologinja, svetov. služba

DSP, ŠSS – defektologinja

Franc Božiček

učitelj športa

ŠPO 4. a, 5. a, 6.–9./f, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, svetovalna služba - pedagoginja

pomočnica ravnateljice,

ŠSS – pedagoginja

Hriberšek, Sabina

učiteljica zgodovine in geografije

GEO in ZGO 6. a in 6. b, OPB 1. b, ISP-NAD

Hrušovar, Lilijana

učiteljica razrednega pouka

DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

učiteljica športa

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d, NŠP, OPB 5

Jelen Polak, Veronika

učiteljica angleščine

TJA 5. a, 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, OPB 5, VV, ISP-NAD

Kerznar, Nataša

učiteljica razrednega pouka

N1A 1. a, 1. b, TJA 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. b, OPB 4, ISP-NAD

Krbavac Kenda, Klavdija

učiteljica razrednega pouka

2. b, OPB 2+3

Kunej, Anja

učiteljica razrednega pouka

2. a, OPB 2+3

Lajh, Mateja

vzgojiteljica predšolskih otrok

2. učiteljica v 1.b, JV1, CPZ

Lamper, Nejc

učitelj razrednega pouka

2. učitelj v 1.a, OPB 2+3

Lončar, Sergeja

učiteljica razrednega pouka

5. b DRU, MAT, LUM, GOS, 5. a DRU, MAT, LUM, ISP-NAD

Meštrov, Nataša

učiteljica razrednega pouka

4. a in 4. b MAT, DRU, GUM, OPB4, ISP-NAD

Milojević, Dragica

knjižničarka, svetov. služba

knjižničarka, ŠSS – pedagoginja, priseljenci

Miklavžina, Nina

učiteljica matematike in fizike

 MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., OPB4, VV

Mlinarič, Adrijana

učiteljica razrednega pouka

OPB 2

Mulec, Manja

učiteljica angleščine

TJA 8./3, 9./3

Petan, Barbara

učiteljica biologije in kemije

NAR 6.,7., BIO 9., KEM 8., 9., ISP-NAD, POK

Plešnik Ivica

učiteljica razrednega pouka

OPB 1. a

Prevodnik, Cveto

učitelj likovne umetnosti, organizator informac. dejavn.

LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID

Prevolnik, Sara

učiteljica slovenščine

SLJ 8./3, 9./3, OPB 3

Prevolšek, Vlasta

učiteljica razrednega pouka

4. b in 4. a SLO, NIT, LUM, ISP-NAD

Radoš Janežič, Kristina

učiteljica slovenščine

SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD, ŠNO, VV

Rebernak, Bojan

učitelj zgodovine in geografije

ZGO 7.–9., GEO 7.–9.

Remih, Tanja

učiteljica matematike in TIT

TIT 6.–8., MAT 6. b, 8/2, 9/2, ELE, OGL

Rokavec, Mateja

učiteljica slovenščine in DKE

SLJ 6.b, 7.b, 8./2, 9./2, DKE 7.–8., VV

Šalej, Danica

ravnateljica

 

Štor, Mateja

učiteljica razrednega pouka

1.    a, JV2

Irgolič, Zala

učiteljica glasbene umetnosti

GUM 6.–9., OPZ, VOS, Orkester

Velenšek, Aleksandra

učiteljica angleščine in nemščine

TJA 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7+8

Žekar Alja

učiteljica razrednega pouka

5. b

 
 
 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Izvaja

Mojca Gluk

mobilna defektologinja

DSP po odločbah

Lilijana Hindel

mobilna psihologinja

DSP po odločbah

Barbara Jošt

mobilna logopedinja

logopedska pomoč

Nadja Koštomaj

mobilna surdopedagoginja

DSP po odločbah

Alma Lea Kraševec

mobilna logopedinja

DSP po odločbah

Amela Žagar

informatorka (javna dela)

spremstvo učencev,

dežurstvo, JVV

Špela Malgaj

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem, VV

Ksenija Novak

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja,

socialna pedagoginja

pomoč priseljencem,

DSP po odločbah

Tjaša Tiršek

mobilna socialna pedagoginja

DSP po odločbah

Barbara Stopinšek Vrhovšek

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

spremstvo učenca