Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa. Šoli omogoča pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, na drugi strani pa je namen sklada tudi dobrodelnost in zavzemanje za enakost med vsemi učenci.

S čim se polni blagajna šolskega sklada? Polni se s prispevki staršev, občanov, z donacijami, s sponzorstvi, s prispevki drugih fizičnih ter pravnih oseb, s prihodki od dobrodelnih in drugih kulturnih prireditev ter zbiralnih akcij. Skupaj z učenci smo sprejeli tudi sklep, da 50 % sredstev od zbranega odpadnega papirja namenimo šolskemu skladu.

Za kaj porabimo denar iz šolskega sklada? Sofinanciramo prevoze učencev na tekmovanja, subvencioniramo šolo v naravi, ekskurzije, vstopnine gledaliških, kino, baletnih ter drugih predstav, financiramo različna tekmovanja, intenzivne pevske vaje, obisk znanih kulturnih delavcev ter umetnikov …

TRR šolskega sklada: 01211-6030646390

Predsednica upravnega odbora: Anja Kunej