Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, sodelavke, sodelavci.

Začetek novega šolskega leta. Je drugačen kot prejšnja? Seveda, vanj vstopamo bogatejši za nova znanja, spoznanja, za nove izkušnje. Še kako nam bodo prišle prav v našem vsakdanu, saj je pred nami zelo razgibano leto, v katerem, kot kaže, se bomo morali še naprej prilagajati tudi razmeram, ki nam jih narekuje koronavirus. Toda to nas ne bo ustavilo.

Leto bo temeljilo na uresničevanju naših dolgoročnih ciljev, v katerih so zajete temeljne vrednote naše šole, ki so ključ do kakovosti in doseganja rezultatov ter sodelovanja in napredka vsakega posameznika v okviru svojih zmožnosti. Naše prednostne naloge bodo usvojiti čim več znanja s podporo IKT (digitalna, informacijska pismenost), samoevalvacija učencev in učiteljev (formativno spremljanje), skrb za nadarjene in učence s posebnimi potrebami, predvsem pa skrb za zdravje in varnost učencev. Pester nadstandardni program, široka ponudba ID ter projekti bodo nadgrajevali znanje učencev.

Vsi se bomo trudili, da ponotranjimo nova pravila, ki nam bodo omogočila, da v šolah na obrazih namesto mask spet nosimo samo nasmehe. Prazna šola ni prava šola, zato tudi letošnje šolsko leto začenjamo z optimizmom, veseljem, pričakovanji in načrti za prihodnost. Šola smo ljudje. Šele ko stopimo vsi skupaj, lahko v polni meri krepimo pozitivne vrline in gradimo znanje za življenje.

Vem, da nam bo tudi to šolsko leto uspelo s skupnimi močmi, s strpnimi medsebojnimi odnosi, kulturnim dialogom, prilagajanjem, predanostjo in odgovornostjo uspešno pripeljati do cilja – uspešnega zaključka šolskega leta.

Na spletni strani šole so pomembne informacije o skrbno načrtovanem pestrem programu za šolsko leto 2020/2021. Zapisano na spletnih straneh je informativnega značaja in se lahko med šolskim letom tudi spremeni, še posebej glede na epidemiološko sliko v določenem obdobju, ali nadgradi, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Vsem nam želim zdravo, delavno, uspešno in prijetno šolsko leto.

Danica Šalej,

ravnateljica