Dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci.

Novo šolsko leto je pred nami. Verjamem, da bomo s pozitivno energijo skupaj uspešno uresničevali naše temeljno poslanstvo − kakovosten pouk ter vzgojno izobraževalno delo, ki smo ga znova obogatili s številnimi obšolskimi dejavnostmi. Tako bomo lahko prav vsem učencem omogočili uresničevanje njihovih ciljev in razvoj njihovih potencialov. Dovolj uspešni pa bomo le, če bomo delovali v sožitju in optimističnem duhu.

Šolsko leto 2019/2020 nam prinaša kar nekaj sprememb in posebnosti. Veliko nas je na šoli. Število učencev se je prvič povzpelo na 394 in zaradi normativno določenih sprememb pri organizaciji pouka in ostalega dela je več tudi zaposlenih. Glede na to smo lahko učencem omogočili delo v manjših skupinah pri določenih predmetih v drugi in tretji triadi. Več je skupin obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Zaradi obsežnega programa in prostorskih možnosti smo morali tudi mi zamakniti pričetek prve ure za dvajset minut in začeti pouk s preduro ob 7.30. Ker se učenci vozijo v šolo s šolskimi prevozi, je bilo potrebno veliko usklajevanj, dogovorov, predvsem pa poskrbeti za varstvo učencev, ki so vezani na prihod v šolo in odhod domov z eno samo vožnjo. Še to. Šolsko leto smo pričeli 2. septembra in prineslo nam je tri delovne sobote; zaradi tega pa bodo nekoliko daljše novoletne in prvomajske počitnice. Vsi skupaj smo postavljeni pred nove izzive na poti k zastavljenim ciljem, ki zahtevajo voljo, moč in čas, da jih uresničimo.

Dragi učenci. Šolske obveznosti so postale del vašega vsakdana. Zastavite si cilje, ki vam bodo dosegljivi. Bodite do sebe zahtevni, odgovorni, samostojno opravljajte domače naloge in s pripravljenostjo sprejmite vse najboljše, kar vam ponujamo. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. Pokažite spoštovanje do vsega, kar vam nudi možnosti za razvoj. Osnovni pogoj uspešnega učenja so dobro branje z razumevanjem, sledenje razlagi pri pouku in aktivno delo ter sprotno učenje in utrjevanje znanja. Pa ne pozabite na medsebojno sodelovanje, srčnost, na sočutje in sprejemanje drugačnosti. Za dober učni uspeh je pomemben kakovosten prosti čas, ki naj bo igriv in sproščen, povezan z gibanjem v naravi. Za uspeh ste odgovorni sami, starši in učitelji lahko ustvarjamo le vzpodbudno okolje.

Spoštovani starši, pomagajte svojemu otroku s svojim zgledom in korektnim sodelovanjem s šolo uresničevati zastavljene cilje. Ti naj bodo realni in dosegljivi, kar pa ne gre brez vloženega dela, energije, trdne volje in spoštljivega odnosa. Spodbujajte otroke. Že zdaj in skozi vse leto vas bomo seznanjali z mnogimi kakovostnimi dejavnostmi, ki jih bomo uresničevali in nam bodo v pomoč pri oblikovanju osebnosti vašega otroka. Toda najpomembnejša vez ostaja osebni kontakt z razredniki in učitelji na govorilnih urah.

Cenjeni sodelavci, poklic učitelja je poslanstvo, dar in hkrati odgovornost, s katero usmerjamo mladostno energijo, talente ter razigranost naših učenk in učencev do najboljših rezultatov vsakega posameznika in odličnosti šolske skupnosti.

Vsem želim pogumno, uspešno in zdravo šolsko leto.

Danica Šalej, ravnateljica