Aktualno

NOVO! VRAČANJE IZPOSOJENEGA GRADIVA V KNJIŽNICO

 • Objavljeno: 29 Junij 2020
 • Zadetkov: 583

book clipartDragi učenci in starši,

do torka, 7. 7. 2020, imate še čas, da vrnete izposojeno gradivo (knjige in učbenike) v šolsko knjižnico. Upoštevaje šolska pravila in pravila šolske knjižnice, boste morali plačati odškodnino, če gradiva ne boste vrnili, saj se bo v tem primeru smatralo za izgubljeno.

Lepo in zdravo poletje vsem!

Knjižničarka Vesna Mihelak

OBVESTILA za novo šolsko leto 2020/21

 • Objavljeno: 29 Junij 2020
 • Zadetkov: 814

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKE TELOVADNICE V NAJEM

Na podlagi Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje za šolsko leto 2020/2021 Osnovna šola Frana Kranjca Celje objavlja namero o oddaji šolske telovadnice v najem.

Celje, 7. 7. 2020

kopija nova     EMKA.SI  Seznam potrebščin za šolsko leto 2020/2021

NAROČANJE GRADIV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Vloga za šolske potrebščine 2020-21

 book clipart VRAČANJE IZPOSOJENEGA GRADIVA V KNJIŽNICO

IZBIRNI PREDMETI 2020-21  lop 

 

NAROČANJE GRADIV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

 • Objavljeno: 16 Junij 2020
 • Zadetkov: 1912
kopija nova     EMKA.SI  Seznam potrebščin za šolsko leto 2020/2021

OPOZORILO: Letos naročate gradiva in šolske potrebščine le preko spleta!

OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Izbor učnih gradiv in potrebščin je na svoji seji potrdil Svet staršev.

V šolskem letu 2020/21 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

 • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda
 • stroške nabave učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred.

Štipendije za deficitarne poklice

 • Objavljeno: 17 Junij 2020
 • Zadetkov: 591

Od danes je možno oddati vlogo za štipendijo za deficitarne poklice

Od 15. junija do vključno 25. septembra 2020 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

S štipendijami za deficitarne poklice želimo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2020/2021 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Nabor deficitarnih poklicev, za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2020/2021:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Merila in izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete tukaj.

Za dodatne informacije za prijavitelje smo dosegljivi tudi na naslednjih kontaktih:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

01 43 45 897.