Aktualno

OBVESTILO 11.9.2020

  • Objavljeno: 11 September 2020
  • Zadetkov: 568
Spoštovani starši, dragi učenci.

Že kar na začetku smo poleg vsega drugega ukvarjali tudi z urejanjem prevoza učencev v šolo, navajali učence na dosledno upoštevanje splošno higienskih ukrepov in uporabo zaščitne opreme po navodilih NIJZ. S sodelovanjem, odgovornim ravnanjem in strpnostjo smo prišli do skupnih zaključkov. Želimo si, da bi se pouk čim dlje časa odvijal v šoli. Kljub vsem prizadevanjem se je okužba pojavila tudi pri nas, najprej v posameznih družinah, nato pa še v šoli. Ker je prišlo do stika prvošolcev z okuženo osebo, jim je bila preventivno odrejena sedemdnevna karantena. Ves čas karantene bodo v stiku z razredničarko in razrednikom.

Urejali smo tudi šolske prevoze učencev. Glede tega vam sporočam, da je dodan avtobus na relaciji Skalna klet/Zagrad, tako da vsi učenci sedijo na sedežih in se varno pripeljejo v šolo in domov. Večina učencev je že prejela vozne kartice, ki jih morajo obvezno nositi s sabo. Kartice ne smete preluknjati oz. kakorkoli poškodovati, ker so potem nedelujoče in se učenci ne morejo evidentirati pri prevozu. Ker je financer - Mestna občina Celje še dodatno omogočil kombi prevoz nekaterim učencem na relaciji Osenca, Zvodno in relaciji Celjska koča, so se spremenili vozni redi prevozov s kombiji. Nov vozni red za te relacije in relacijo Stari grad, Zvodno, Skalna klet je objavljen v priponki.

Spoštovani starši, v naslednjih dneh vas bodo razredniki povabili na roditeljske sestanke. Prosim, da upoštevate vsa navodila, ki bodo zapisana na vabilu in ravnate odgovorno. Le tako bodo naša srečanja, ki so pomembna, tudi varna.

Pred nami so lepi sončni dnevi vikenda, izkoristite jih čim več v naravi. Ostanite zdravi.

Danica Šalej,

ravnateljica

OBVESTILA

  • Objavljeno: 11 September 2020
  • Zadetkov: 444

Dodatni šolski avtobus na relaciji Skalna klet/Zagrad

Prometna varnost in šolski prevozi

   Prometno-varnostni načrt šole bus Vozni red šolskih prevozov 2020-2021 
 

OBVESTILO 1.ŠOLSKI DAN

Zaščitne maske - Priporočilo NIJZ za uporabo mask v prvem tednu v septembru. Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6. leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnic. Za masko poskrbite sami in se z otrokom pogovorite o pravilni uporabi maske.  Prosim, da upoštevate navodila NIJZ in tako tudi vi prispevate k varnemu pričetku šolskega leta.

Dragi učenci, spoštovani starši!

Počitnice in dopusti so za nami in upam, da ste preživeli prijetne poletne dni, si odpočili in nabrali novih moči za nove izzive, ki so pred nami.

Novo šolsko leto pričenjamo v torek, 1. 9. 2020. Zaradi še vedno veljavnih omejitev v vsakdanjem življenju in ponovno povečani nevarnosti širjenj okužbe z virusom Covid-19, ga pričenjamo malo drugače, kot smo bili vajeni prejšnja leta.  Šolsko leto začenjajo vsi učenci v šoli po modelu B  v skladu s priporočili NIJZ.

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj osnovnih informacij o poteku prvega šolskega dne v torek, 1. septembra 2020...

Dodatni šolski avtobus na relaciji Skalna klet/Zagrad

  • Objavljeno: 09 September 2020
  • Zadetkov: 389

Obveščam vas, da smo se uspeli z Mestno občino Celje in prevoznikom Nomagom dogovoriti za dodatni avtobus na relaciji Skalna klet/Zagrad in sicer druga vožnja zjutraj in prva vožnja domov. Pričetek od četrtka, 10.9.2020 dalje. S tem bomo zmanjšali gnečo na obstoječih prevozih in poskrbeli za večjo varnost otrok.

Danica Šalej, ravnateljica

OBVESTILO 1.ŠOLSKI DAN

  • Objavljeno: 01 September 2020
  • Zadetkov: 1645

Spoštovani starši otrok od 1. do 5. razreda. 

Zaščitne maske - Priporočilo NIJZ za uporabo mask v prvem tednu v septembru. Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6. leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnic. Za masko poskrbite sami in se z otrokom pogovorite o pravilni uporabi maske.  Prosim, da upoštevate navodila NIJZ in tako tudi vi prispevate k varnemu pričetku šolskega leta.

Dragi učenci, spoštovani starši!

Počitnice in dopusti so za nami in upam, da ste preživeli prijetne poletne dni, si odpočili in nabrali novih moči za nove izzive, ki so pred nami.

Novo šolsko leto pričenjamo v torek, 1. 9. 2020. Zaradi še vedno veljavnih omejitev v vsakdanjem življenju in ponovno povečani nevarnosti širjenj okužbe z virusom Covid-19, ga pričenjamo malo drugače, kot smo bili vajeni prejšnja leta.  Šolsko leto začenjajo vsi učenci v šoli po modelu B  v skladu s priporočili NIJZ.

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj osnovnih informacij o poteku prvega šolskega dne v torek, 1. septembra 2020.

Učenci pridejo v šolo s šolskim prevozom ob 8.20. Vhodi v šolo:

VHOD ZA UČENCE 1. triade - za učence 2., 3. razredov

VHOD ZA UČENCE 2. triade – za učence 4.,  5. razredov

VHOD ZA UČENCE 3. triade – za učence 6., 7., 8., 9. razredov.

Prvi dan bodo pred vhodi na označenih mestih za posamezni razred učence pričakali razredniki in jih pospremili v matične učilnice, kjer bo ves čas, tudi v naslednjih dneh, potekal pouk. S poukom bodo učenci zaključili  po 4. šolski uri. Odhod šolskih prevozov, tudi kombijev bo ob 12. uri.

Ta dan ne bo jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in kosila, malica pa bo.

Učenci prinesejo s seboj šolsko torbo, copate, peresnico, beležko.

Sprejem prvošolcev in njihovih staršev bo ob 16. uri v telovadnici šole.

Učenci se strogo držijo navodil strokovnih delavcev. Ves čas prihoda v šolo in v šoli je potrebno poskrbeti za zagotavljanje fizične distance. Učenci, starejši od 12 let, in vsi zaposleni v vseh skupnih prostorih (hodniki, sanitarije) obvezno nosijo maske. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence uporaba mask ni potrebna. Maske si učenci priskrbijo sami.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Najmlajši učenci v šolo ne nosijo igrač.

Uporaba pitnikov ne bo možna, prav tako odsvetujemo pitje vode na umivalnikih, zato naj imajo učenci s seboj bidone, v katere si natočijo vodo.

Od prav vsakega učenca se pričakuje, da bo dosledno upošteval šolska pravila in preventivne ukrepe NIJZ: ustrezno varnostno razdaljo, umivanje in razkuževanje rok, higieno kašlja in nošenje mask.

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in zagotovili  kakovostno izvedbo, vas pozivamo, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci.

V primeru obolenja s simptomi oz. znaki Covid-19 se bomo ravnali po naslednjem protokolu:

če otrok zboli v šoli, tajnica takoj pokliče starše. Otroka odpeljemo v izolacijo - govorilnico šole (v upravnih prostorih), kjer pod nadzorom dežurnega učitelja ali informatorja počaka na prihod staršev. Starši so dolžni otroka prevzeti v najkrajšem možnem času.

Če je pri učencu potrjena okužba, morajo starši o tem takoj obvestiti ravnateljico šole. Šola pa o tem obvesti NIJZ in ukrepa po nadaljnjih navodilih.

V času poostrenih varnostnih ukrepov starši v šolo ne vstopate. Komunikacija s šolo poteka po elektronski pošti ali telefonsko. Starši, ki se boste vnaprej dogovorili za sestanek v šoli, boste počakali pred VHODOM ZA OBISKOVALCE. Po vas bo prišel delavec, s katerim se boste dogovorili, ali pa informator. Ob vstopu je nujno, da upoštevate vse preventivne ukrepe glede okužbe z virusom Covid-19.

Vsa navodila in priporočila, povezana z varnim bivanjem v šoli, kot tudi vse informacije z izvajanjem pouka v šolskem letu 2020/2021 bodo učenci prejeli prvi šolski dan od svojih razrednikov, v nadaljevanju pa boste z njimi seznanjeni tudi starši.

Verjamemo, da bomo kljub nekaterim prilagojenim oblikam dela pogumno zakorakali v novo šolsko leto, novim uspehom naproti.

Vse dobro vam želim in se veselim ponovnega snidenja z učenci v šoli.

Danica Šalej, ravnateljica

Opozorilo za  učence-vozače!

Ne pozabite na maske, ki so na šolskih prevozih OBVEZNE ZA VSE UČENCE.  Velja za vožnjo v šolo in iz šole.

Maske si priskrbite sami.

Vozni red 1. šolski dan     Obvestilo staršem ob novem šol. letu ministrstva za šolstvo 
 schule leben
bus Vozni red šolskih prevozov 2020/21