Aktualno

Učenec poučuje

  • Objavljeno: 03 November 2014
  • Zadetkov: 17286

V okviru projekta Učenec poučuje in ob 5. oktobru - svetovnem dnevu učiteljev - smo učitelji in učenci zamenjali vloge. Nekateri učenci so se preobrazili v prave učitelje. Mlajšim so pripravili zanimiv pouk. Le ti so ga spremljali z velikim zanimanjem.

    

INERAKTIVNI DOLOČEVALNI KLJUČ LESNATIH RASTLIN OŠ FRANA KRANJCA CELJE in končno poročilo o vključitvi v projekt SiiT

  • Objavljeno: 03 November 2014
  • Zadetkov: 15349

Naravno bogastvo Slovenije je prebivalcem še vedno veliko premalo poznano. Najbolj razširjeno orodje za določanje organizmov so določevalni ključi. Z njihovo pomočjo ugotovimo, kateri vrsti pripada nek organizem. Do nedavnega so določevalne ključe izdelovali strokovnjaki za strokovnjake. Bili so v tiskani obliki in večinoma v obliki dihotomnih ključev, ki so temeljili na biološki klasifikaciji ter na težko določljivih in razumljivih znakih.

UNESCO ASPnet

  • Objavljeno: 07 Oktober 2014
  • Zadetkov: 22638
  PPT predstavitev projekta

UNESCO ASP

Naša šola je že 17 let ena izmed 7900 izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 176 državah sveta. Ponosni smo na mednarodni status Pridruženih Unesco šol (Unesco ASPnet), ker je to za nas dosežek in priznanje dolgoletnega dela Unesco poslanstva. Unescove ideje in teme so vpete v življenje in delo šole:

1.       Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju

2.       Izobraževanje za trajnostni razvoj

3.       Mir in človekove pravice

4.       Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo otroke in mladino pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šolsko leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

1.       Učiti se, da bi vedeli.

2.       Učiti se, da bi znali delati.

3.       Učiti se biti.

4.       Učiti se, da bi znali živeti z drugim.

Letos sodelujemo v naslednjih Unescovih projektih:

•        Dobre vesti iz naše šole in našega mesta (M. Rokavec)

•        3. Unesco ASP tek mladih (J. Đaković)

•        Pletemo niti mreže  z glasbo (J. Đaković)

•        Eno Tree Planting (A. Mlinarič)

•        Unesco vrtički (M. Štor)

•        Menjaj branje in sanje (A. Žekar)

•        Učenec poučuje (D. Čobec)

•        Moder stol – nekdo misli nate (K. Krbavac)

•        Veselje do znanosti (B. Petan)

•        Tabor ustvarjalcev Dobrih vesti (M. Rokavec)

Že vrsto let na naši šoli razvijamo in izvajamo mnoge projekte. Najstarejši je Unesco dan, ki se bo v obliki projektnega dne odvijal 20. novembra, na mednarodni dan otrokovih pravic. K sodelovanju smo povabili tudi izvajalce zanimivih delavnic nevladnih organizacij in društev.

Koordinatorica: Dragica Milojević


 

Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik

 


Mednarodni projekt DREVO = ŽIVLJENJE

Generalna skupščina Združenih narodov je obdobje 2013–2022 razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur. Unesco bo spodbujal socialno vključenost in medkulturni dialog s ciljem, da izboljša svetovno globalno razumevanje.

Projekt DREVO = ŽIVLJENJE smo razvijali v preteklem Unescovem desetletju izobraževanja za trajnostni razvoj in z njim nadaljujemo pravzaprav z enakimi cilji, čeprav z večjim poudarkom na vrednotah strpnosti. Uvajamo tudi nov pristop globalnega učenja, ki učenca postavlja v aktivnejši položaj tako, da razmišlja, povezuje, sklepa na osnovi lastnih izkušenj, znanja in samostojnega razmišljanja o svetu. Letošnja tema Mi, med seboj ima namen, da k sodelovanju pritegne čim več mladih in njihovih mentorjev tako po Sloveniji kot izven naših meja. Upajmo, da se bo krog partnerskih šol v naslednjih letih širil z indijske šole Piali Ashar Alo, s katero dobro sodelujemo že nekaj let. Projekt traja vse šolsko leto in se zaključi z druženjem na naši šoli in v Mladinskem centru Celje.

Vodja projekta: Dragica Milojević

   več >>>

Kulturna šola

  • Objavljeno: 07 Oktober 2014
  • Zadetkov: 8980
 
 

OŠ Frana Kranjca v Celju si  je v letu 2013 prisvojila laskavi naziv kulturna šola, ki ga bo ponosno branila naslednja tri leta. V petek, 20. 9. 2013, je v Cerkljah na Gorenjskem potekala slavnostna podelitev, ki se je je udeležila ravnateljica Danica Šalej v spremstvu mentoric kulturne dejavnosti, Mateje Lajh in Mateje Rokavec, treh učencev ter predstavnika Mestne občine Celje, g. Marinška.

Erasmus+

  • Objavljeno: 07 Oktober 2014
  • Zadetkov: 16046
 MEDNARODNO SODELOVANJE NA NAŠI ŠOLI  

eras

Mednarodno sodelovanje se na naši šoli odraža preko različnih projektov v okviru Unesca in preko programa Erasmus+. To je nov program evropskega sodelovanja za obdobje 2014 - 2020 na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. V ta namen se je naša šola registrirala v enotnem registracijskem sistemu (U.R.F.) in si pridobila t.i. PIC-kodo.

Skupaj z učenci projekte izvajamo preko sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (e-pošta, blog, videokonferenca, skype ipd.), kjer učenci izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. iz različnih predmetnih področij.

Prednostna naloga je tudi v tem šolskem letu vključevanje čim večjega števila učiteljev na e-Twinning portal in iskanje partnerjev za izvajanje najrazličnejših projektov z razredom ali s skupino učencev. E-Twinning akcija pomeni spletno sodelovanje vsaj dveh partnerjev iz različnih šol (držav) v skupnem projektu, ki lahko traja samo eno šolsko uro ali pa tudi več let.

Učitelji bomo tudi v tem šolskem letu spremljali aktualne razpise in urejali dokumentacijo za nove ključne ukrepe ter se udeležili izpopolnjevanj za tovrstna mednarodna sodelovanja.

 

Vodja projekta: Vlasta Prevolšek