2019/20
 

Dogodki in prireditve

1. polletje

datum

v PRVI ŠOLSKI DAN: slavnostni sprejem prvošolcev

2. september

v TEDEN MOBILNOSTI: V šolo brez avtomobila                                

16.–22. september

v ENO TREE PLANTING: sajenje drevesne sadike ob šoli

20. september

v KULTURNE PRIREDITVE za krajane, upokojence idr.

sept., večkrat v letu

v RASTEM S KNJIGO: obisk OKC

16., 19.

. september

v SVETOVNI DAN ŽIVALI: razstava

4. oktober

v UČENEC POUČUJE

5. oktober

v TEDEN OTROKA: Naše pravice

7. – 13. oktober

v KOMEMORACIJA

25. oktober

v TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

15. november

v NOVOLETNI BAZAR

2. december

v DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC: razstava izdelkov sodelujočih šol v projektu Moje pravice

10. december

v PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

24. december

v PRAVLJIČNO CELJE: sodelovanje in obisk dogajanja

december

v SREČANJE UPOKOJENCEV ŠOLE

december

v OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT: Moja poklicna prihodnost

januar

v  INFORMATIVNI DAN ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV

januar

v  ŠOLSKI PARLAMENT: Učimo se učiti

januar

v EKSKURZIJA NA DUNAJ (6. - 9. r NEM)

8. november

 

Dogodki in prireditve

2. polletje

datum

v  ŠOLSKI PARLAMENT: Učimo se učit

maj

v  PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

7. februar

v  VALENTINOVA POŠTA

14. februar

v VPIS V 1. RAZRED

februar

v SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST

februar

v INTENZIVNE PEVSKE VAJE OPZ

marec

v DAN ZDRAVJA

7. april

v AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO – čiščenje okolice šole

april

v ZAGOVOR RAZISKOVALNIH NALOG

april

v OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV – PESEMCA

22. april

v EVROPSKA VAS: Nizozemska – naša stojnica v mestu

8. maj

v SVETOVNI DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI: zaključna prireditev DREVO = ŽIVLJENJE

maj

v OBČINSKA PRIREDITEV ZLATI BRALCI

21. maj

v NOČ BRANJA

maj

v FOTOGRAFIRANJE UČENCEV V ODDELKIH

april–maj

v DOBRE VESTI: Tabor ustvarjalcev v Senovem

maj

v DAN POEZIJE

3. marec

v SPREJEM NAJBOLJŠIH DEVETOŠOLCEV PRI ŽUPANU

9. junij

v NAGRADNI DAN NajFrakcev

junij

v ZNANSTIVAL

6. junij

v VALETA

12. junij

v PREDAJA KLJUČA OSMOŠOLCEM

15. junij

v ŠPORTNE IGRE DEVETOŠOLCEV Z UČITELJI

15. junij

v PODELITEV ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL DEVETOŠOLCEM

15. junij

v DRUŽABNO SREČANJE PRVOŠOLCEV

junij

v PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI in

     SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA    

24. junij