Na zadnji šolski dan bodo imeli učenci 4 ure pouka v matičnih učilnicah. 5. šolsko uro bo kosilo. Prvi dve uri bo pouk po urniku. Na začetku 2. ure bo proslava ob dnevu državnosti, ki bo letos potekala preko šolskega radia.

3. in 4. šolsko uro bodo imeli učenci zaključek z razredniki (podelitev spričeval, pohval, priznanj, obvestil o sodelovanju v interesnih idr. dejavnostih, …)

Učenci brez kosila in PB gredo domov oz. na 1. šolski prevoz po 4. uri (ob 11. 50). Učenci gredo na kosilo po urniku kosil. Do kosila počakajo z razredniki v matičnih učilnicah, po kosilu pa gredo v učilnice OPB, učenci VV pa v spodnjo avlo.

Urniki kosil        

Odhodi avtobusov:

Jedilnica:

1. avtobus: ob 12. 10 (za učence brez kosila)

1. razred: ob 11. 50

2. razred: ob 12. 05                  

3. razred: ob 12. 20              

2. avtobus in kombiji: ob 12. 45 (za učence s kosilom)

Učilnica 4. a:                                        

4. razred: ob 11. 50              

5. razred: ob 12. 05              

OPB 1-3 bodo od 11. 55. dalje. Ponje pridejo starši

GOS učilnica:

6. razred: ob 11. 50

7. razred: ob 12. 05

8. razred: ob 12. 20

OPB 4-5 in VV bodo od 11. 55 do 2. šolskega prevoza.                   

schule leben