Spoštovani starši.

V tednu, ki je pred nami, se v ponedeljek, 1.6.2020, vrnejo v šolo učenci 4. in 5. razredov, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 7. in 8. razredov.

Tudi za te naše učence smo organizirali in skrbno pripravili vse potrebno, da bodo zadnji tedni tega šolskega leta uspešno tekli v skrbi za varnost in zdravje. Vsi učenci, ki so se že vrnili v šolo, so upoštevali navodila in priporočila, ki smo jih prejeli od pristojnih ustanov; res jih je potrebno pohvaliti. Resno pričakujemo, da bodo le-ta z vso odgovornostjo upoštevali še naprej, še posebej pa to pričakujemo od učencev, ki se na novo vračajo med nas. Večina higienskih ukrepov in navodil je že predstavljena v prejšnjih obvestilih. Najpomembnejši so skrb za higieno rok in kašlja, umivanje rok s toplo vodo in milom večkrat na dan, vzdrževanje razdalje med učenci, čim manj stikov med učenci, še posebej med učenci različnih oddelkov, redno prezračevanje prostorov, dosledno upoštevanje internih pravil in dogovorov vseh učencev, zaposlenih in staršev oziroma tistih, ki v šolo vstopajo le za nujne zadeve.

Rada bi vas opozorila na nekatere pomembne informacije, ki veljajo za vse učence s 1. 6. 2020, četrtošolci in petošolci pa bodo z njimi v ponedeljek še podrobneje seznanjeni.

Interni dogovori za vse:

V šolo smejo le povsem zdravi učenci in delavci šole. V kolikor bi kdorkoli imel kakršnekoli znake bolezni, naj ostane doma in o tem obvestite šolo.

Učenci 4. in 5. razredov in v sredo še učenci 6.-8. razredov ob prihodu v šolo prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (obrazec objavljen na spletni strani). Tisti, ki obrazca ne morete stiskati, napišite izjavo lastnoročno in jo podpišite. Izjava naj ne bo starejša kot en dan. Šola otroka, čigar starši ne bodo izpolnili obrazca, ne sme spustiti v prostore šole oz. skupino drugih otrok.

V kolikor bi v času pouka pri učencu ali delavcu šole zaznali slabo počutje ali druge bolezenske znake, bo le-ta napoten v prostor za izolacijo, ki je v govorilnici. Šola bo nato obvestila starše, ki bodo prišli v šolo in otroka prevzeli.

Starši v šolo ne vstopate. V nujnih primerih se ob vstopu (vhod je samo s parkirišča zgoraj) javite dežurnemu delavcu, ki zabeleži vaše podatke, si razkužite roke in nadenete (svojo) masko in lahko greste le do tajništva.

Pouk za vse učence bo potekal po rednem urniku, tudi predure in 6. ter 7. ure. Vse ure se bodo izvajale v matičnih učilnicah oddelkov, učenci učilnic ne menjavajo, ampak učitelji prihajajo vsako uro k njim. Izjema so izbirni predmeti. Mize in stoli v učilnicah bodo postavljeni v ustaljenem redu. Medsebojna razdalja med učenci bo zato manjša od priporočene, zato bodo morali učenci še posebej upoštevati navodila glede vzdrževanja medsebojne razdalje in stikov.

Vse šolske potrebščine imajo učenci ves čas pouka pri sebi v torbah – ne puščajo jih v garderobnih omaricah, ker jih ne bodo uporabljali.

Na WC učenci odhajajo med urami – posamično, med odmori ne zapuščajo učilnice in se ne družijo na hodnikih.

Malica in kosilo bosta kot običajno; malico učenci pojedo v učilnicah, kosilo pa v jedilnici (1.-5. razred) in istočasno v GOS učilnici (6.-9. razred), da lahko čim prej odidejo domov. Učenci si morajo pred in po obroku obvezno skrbno umiti roke.

Domov odhajajo takoj po končanih obveznostih in se ne zadržujejo v šoli ali njeni okolici. Starši, prosim, da se z otrokom pogovorite glede odhoda iz šole (s šolskim prevozom, peš, pridete po njega – kdaj) in to sporočite tudi razredniku.

Šolski prevozi bodo po ustaljenem voznem redu, zamik bo samo pri 1. vožnji domov, ki bo ob 13.30 namesto ob 14.00. Starši, prosim vse tiste, ki lahko otroka sami pripeljete v šolo in iz nje, da to storite in nas o tem obvestite. Vsekakor nam bo to v veliko pomoč pri organizaciji šolskih prevozov in upoštevanju pravil prevoznika. Prosim, da ne ustvarjate gneče pri šoli in ogrožate učencev – pešcev, zato otrok ne pripeljete z avtom do šole, ampak le do AP Petrol ali trgovine Mercator.

Učenci, ki se vozijo s šolskimi prevozi , morajo nositi masko in upoštevati navodila prevoznika.

1.-3. razred:

V ponedeljek prinesejo učenci v šolo prazno torbo, ker bodo šolske potrebščine ponovno nosili domov.

Ponovno prinesejo s seboj tudi čipe za kosilo in ključke za garderobne omarice.

Učenci bodo skupaj v matičnih učilnicah.

Starši, prosim, pogovorite se z učenci o stikih z ostalimi učenci in o upoštevanju distance.

Kot do sedaj, je jutranje varstvo in podaljšano bivanje organizirano samo za nujne potrebe zaposlenih staršev.

Tisti, ki vozite otroka zjutraj v šolo oz. JV in domov oz. prihajate ponj v OPB, ga počakate pred vhodom – velja še prejšnje navodilo.

Prehrana bo ponujena kot zadnjih 14 dni, torej popoldanske malice ne bo, bo pa na voljo kruh in sadje.

  1. razred:

Učenci se znova združijo v oddelke in se ne delijo v manjše učne skupine pri predmetih SLJ, MAT in TJA.

Izven matične učilnice in na šolskih prevozih učenci nosijo zaščitno masko.

Ponovno prinesejo s seboj čipe za kosilo.

  1. in 5. razred:

Prvi dan (v ponedeljek) učenci počakajo pri vhodu pri igrišču na učitelje, ki jih pospremijo do garderobnih omaric. Učenci izpraznijo omarice. Preobujejo se in pod klopmi pred svojo matično učilnico pustijo obutev. Ob odhodu domov tam pustijo tudi copate. Garderobnih omaric ne uporabljajo več, ključe predajo razredniku.

Ponovno prinesejo s seboj v šolo čipe za kosilo in ključke za garderobne omarice.

Pri malici velja poseben red: prezračijo učilnice, si umijejo roke, učitelj razkuži mize, pogrnejo si prtičke. Dežurni učenci razdelijo malico in jo po koncu odmora tudi poberejo in odnesejo v kuhinjo.

Izven matične učilnice in na šolskih prevozih učenci nosijo zaščitno masko.

Podaljšano bivanje je organizirano samo za nujne potrebe zaposlenih staršev; namenjeno je izključno tistim, ki čakajo na šolski prevoz ali starše v primeru, če res ne morejo sami domov (gre za izjeme – prevoz s starši izven šolskega okoliša); vsi ostali gredo takoj po pouku domov.

6., 7. in 8. razred:

Učenci 8. razreda se združijo v oddelke in se ne delijo v manjše učne skupine pri SLJ, MAT in TJA.

Prvi dan (v sredo) učenci počakajo pred vhodom pri igrišču na učitelje, ki jih pospremijo do garderobnih omaric, ki jih učenci izpraznijo. Preobujejo se na klopeh pred svojo matično učilnico, kjer pustijo tudi obutev. Ob odhodu domov tam pustijo tudi copate. Garderobnih omaric ne uporabljajo več, ključe predajo razredniku.

Pri malici velja poseben red: prezračijo učilnice, si umijejo roke, učitelj razkuži mize, pogrnejo si prtičke. Dežurni učenci razdelijo malico in jo po koncu odmora tudi poberejo in odnesejo v kuhinjo.

Izven matične učilnice in na šolskih prevozih učenci nosijo zaščitno masko.

Učenci naj imajo obvezno pri sebi papirnate robčke, ki jih uporabljajo v primeru kašljanja in kihanja. V primeru, da to ni mogoče, učenci kašljajo in kihajo v zgornji del rokava ter si takoj za tem temeljito umijejo roke z vodo in milom.

Ker uporaba šolskih pitnikov ni možna, učenci prinesejo v šolo vsak dan vodo v plastenki ali v osebni steklenici. Poskrbite, da jo vsak dan skrbno očistijo.

Srečno na ponovnem začetku.

Danica Šalej, ravnateljica