Spoštovani starši.

Teden, ki se izteka, smo ob upoštevanju navodil in priporočil ministrstva in NIJZ uspešno zaključili vsi, učenci prve triade v šoli in tudi vsi, ki se izobražujejo na daljavo.

V ponedeljek, 25. maja 2020, se vrnejo v šolo devetošolci. Tudi zanje smo pripravili vse potrebno v skrbi za varnost in zdravje, vsekakor pa resno pričakujemo, da bodo upoštevali navodila in priporočila, ki so nam jih posredovale pristojne ustanove. Večina higienskih ukrepov in navodil je že predstavljena v obvestilu za starše učencev prve triade, ki sem ga zapisala pred tednom dni.

Danes pa bi vas rada opozorila na nekatere pomembne informacije, ki veljajo za devetošolce, z njimi pa bodo v ponedeljek še podrobneje seznanjeni.

V šolo smejo le povsem zdravi učenci in delavci šole. V kolikor bi kdorkoli imel kakršnekoli znake bolezni, naj ostane doma in o tem obvestite šolo.

Učenci ob prihodu v šolo prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (obrazec objavljen na spletni strani). Tisti, ki obrazca ne morete stiskati, napišite izjavo lastnoročno in jo podpišite. Izjava naj ne bo starejša kot en dan. Šola otroka, čigar starši ne bodo izpolnili obrazca, ne sme spustiti v prostore šole oz. skupino drugih otrok.

V kolikor bi v času pouka pri učencu ali delavcu šole zaznali slabo počutje ali druge bolezenske znake, bo le-ta napoten v prostor za izolacijo, ki je v govorilnici. Šola bo nato obvestila starše, ki bodo prišli v šolo in otroka prevzeli.

Starši v šolo ne vstopate. V nujnih primerih se ob vstopu (vhod je samo s parkirišča zgoraj) javite dežurnemu delavcu, ki zabeleži vaše podatke, si razkužite roke in nadenete (svojo) masko in lahko greste le do tajništva.

Učenci 9. razredov v šoli izven matične učilnice skupine nosiljo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite). Zato poskrbijo sami.

Pričetek pouka je 25. 5. 2020 ob 8.20, predur ni. Učenci naj pridejo v šolo le 10 minut pred začetkom pouka. V šolo vstopajo posamično, z medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra.

V ponedeljek devetošolci počakajo pred šolskim igriščem razrednika, ki jih bosta sprejela in jih pospremila do garderobnih omaric in v nadaljevanju do učilnic posameznih skupin. Obutev bodo naslednje dni imeli v prizidku, garderobne omarice pa spraznijo in pustijo odklenjene. Ključ oddajo razredniku.

Ostale dneve pa učenci 9. razreda vstopajo pri stranskem požarnem vhodu pri prehodu v prizidek. Učenci si morajo pri vhodu v šolo razkužiti roke. Upoštevajo talne oznake in navodila dežurnih ter drugih delavcev šole.

Šolski prevoz: jutranja vožnja je ena iz vseh smeri, prav tako je ena sama vožnja v vse smeri domov. Vožnja s šolskim prevozom je odobrena za učence, ki so se predhodno prijavili. Če učenec ni prijavljen, se ne more peljati s šolskim prevozom. Vozni red je v prilogi. Učenci morajo strogo upoštevati pravila prevoznika, torej imeti morajo svojo masko, ob vstopu si razkužijo roke in sedejo na označeno mesto.

Učenci na šolsko avtobusno postajo odhajajo organizirano v spremstvu spremljevalke. Pri zbiranju pred šolo in pri hoji morajo upoštevati varnostno razdaljo in navodila spremljevalke in voznikov. Po končanem pouku učenci - devetošolci obvezno počakajo na odhod avtobusa in kombijev v Varstvu vozačev, sicer pa odhajajo domov takoj, ko je to možno.

Kosilo bo organizirano le za učence, ki so nanj prijavljeni. V primeru, da učenci ne bodo kosili, je potrebno urediti odjavo kosila, tako kot smo bili dogovorjeni že pred nastalo situacijo.

Učenci bodo na kosilo odhajali v skladu s pripravljenim urnikom kosil. Devetošolci kosijo v gospodinjski učilnici.

Pouk poteka po prilagojenem urniku, v času med 8.20 in 13.30 (mogoče so sprotne spremembe urnika zaradi trenutnih okoliščin). Izvajal se bo v skladu z organizacijskimi zmožnostmi šole in ob upoštevanju navodil MIZŠ ter NIJZ. Devetošolci so razdeljeni v tri skupine. Potrebščine prinašajo v šolo vsak dan po urniku oziroma v dogovoru z učitelji.

V razredu so mize razporejene na ustrezni priporočeni razdalji (navodila NIJZ). Pri vsaki mizi je le en stol, višek stolov in miz je umaknjen v zadnji del učilnice. Na mizi se nahaja napis z imenom učenca (kartonček), tako da ima vsak učenec svoj prostor, ki ga ne zamenjuje ali zapušča. Če učenec svoj prostor zapusti in se giblje po prostoru, to stori tako, da se drugim osebam v prostoru ne približa na manj kot 1,5 metra in da svoje gibanje po prostoru omeji na najnujnejše.

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor med šolsko malico. Učenci učilnic ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati medsebojno razdaljo.

Malica bo v času med 9.55 in 10.15, učenci malicajo v razredu. Malico v razred prinesejo in razdelijo dežurni učenci, ki poskrbijo, da ob koncu malice odnesejo vso ostalo hrano in posodo nazaj v jedilnico.

Učenci naj imajo obvezno pri sebi papirnate robčke, ki jih uporabljajo v primeru kašljanja in kihanja. V primeru, da to ni mogoče, učenci kašljajo in kihajo v zgornji del rokava ter si takoj za tem temeljito umijejo roke z vodo in milom.

Ker uporaba šolskih pitnikov ni možna, učenci prinesejo v šolo vsak dan vodo v plastenki ali v osebni steklenici. Poskrbite, da jo vsak dan skrbno očistijo.

Lep konec tedna.

Danica Šalej, ravnateljica