OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21

 SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

ANSAMBELSKA IGRA

LIKOVNO SNOVANJE 1,2,3

NAČINI PREHRANJEVANJA

NEMŠČINA 1,2,3

OBDELAVA GRADIV - LES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

RETORIKA

SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

TURISTIČNA VZGOJA

VERSTVA IN ETIKA 1,2,3