Danes smo prejeli okrožnico MIZŠ o spremembi rokovnika za vpis v srednje šole – preberite jo na povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

Prijave za vpis v srednje šole je po novem rokovniku potrebno poslati do 11. 5. 2020. Prijavnica je dostopna na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 

Navodilo za izpolnjevanje prijave za vpis:

in pod Priloga I, 2. poglavje, poiščite srednjo šolo, na katero se želite prijaviti.

Uspešno prijavljanje vam želim.

  1. 4. 2020 Pedagoginja Marina Hojnik Tanko
OBRAZEC Nova prijavnica za vpis v srednjo šolo