Danes smo prejeli okrožnico MIZŠ o spremembi rokovnika za vpis v srednje šole – preberite jo na povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

Prijave za vpis v srednje šole je po novem rokovniku potrebno poslati do 11. 5. 2020. Prijavnica je dostopna na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 

Navodilo za izpolnjevanje prijave za vpis:

in pod Priloga I, 2. poglavje, poiščite srednjo šolo, na katero se želite prijaviti.

 • Preberite navodila na zadnji strani Prijave in jo izpolnite:
 • Najprej osebne podatke (pišite z velikimi tiskanimi črkami, vsako v svoj okvirček; ali obkrožite številko pred odgovorom)
 • Vsi se prijavljate v ZAČETNI LETNIK – obkrožite 1.
 • V točke 10-13 natančno PREPIŠITE podatke iz Razpisa (glej po stolpcih). Sedež šole = naslov. Pazite: gimnazija nima naziva poklicne / strokovne izobrazbe, torej napišite /. Nekateri izobraževalni programi pa so enaki nazivu poklicne / strokovne izobrazbe, zato napišete obakrat isto (pri 12. in 13. točki).
 • Pri 14. točki vsi zapišite ANGLEŠČINA.
 • Pri 15. točki označite drugi tuj jezik, ki ga želite imeti v SŠ.
 • Pri 16. točki obkrožite 1.
 • Izpolnite svoje osebne podatke in podatke staršev.
 • Od 39. do 44. točke ne izpolnite.
 • Obvezno se na 2. strani spodaj skupaj s starši podpišite in vpišite še kraj in datum.
 • Izpolnite še podatke od 45. do 49.
 • Ostalo pustite prazno.
 • Prijavo najprej pošljite na moj e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Če bo potreben kakšen popravek, vam sporočim.
 • Fotografirano ali skenirano prijavo potem do 11. 5. 2020 pošljite na e-mail izbrane srednje šole in v vednost njihovi svetovalni službi, ali pa priporočeno po pošti (ne s povratnico). Žiga in podpisa ravnatelja letos ne potrebujete.

Uspešno prijavljanje vam želim.

 1. 4. 2020 Pedagoginja Marina Hojnik Tanko