Spoštovani starši.

V trenutni situaciji, v kateri se nahajamo, bomo učencem omogočali izobraževanje na daljavo, jih spodbujali in jim s tem ohranjali izobraževalno kondicijo, kot se je izrazil minister g. Pikalo.

Učenci bodo opravljali določene naloge doma po navodilih učiteljev. Gradiva, naloge in navodila za šolsko delo bodo objavljena na šolski spletni strani (ZA UČENCE - IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO). Prvi dan v tednu bodo objavljene vsebine za ves teden, potem pa bodo učitelji dnevno objavljali posamezne naloge in tako vodili učence do usvojitve določenega cilja. Učenci bodo lahko z učitelji v dnevnem stiku preko službenih elektronskih naslovov, ki bodo objavljeni na šolski spletni strani. Tako bodo lahko učitelju postavljali določena vprašanja, ki bodo v povezavi z učno snovjo.

Učitelji bodo za učence dosegljivi od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.

Redno opravljanje nalog po navodilih učiteljev je pomembno, saj bodo po vrnitvi v šolo učitelji z učenci to snov obnovili in pojasnili tisto, česar ne bodo razumeli.

Spoštovani starši, prosimo vas, da poskrbite, da bodo učenci naloge sproti opravljali in jih pri tem spodbujate.

Obveščamo vas, da bo odjava prehrane za obdobje prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti avtomatično urejena.

Obveščamo vas, da bo Mestna občina Celje zagotovila varstvo za otroke staršev, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Pogoj za sprejem otroka v varstvo je, da nujno delo opravljata oba starša in da je otrok zdrav. V prilogi vam posredujemo dokument MOC z vsemi pojasnili.

O nadaljnjih ukrepih vas bomo obveščali.

Prosimo vas, da še naprej upoštevate preventivne higienske ukrepe, uradna navodila državnih organov in NIJZ Slovenije. Poskrbite zase in za svoje otroke; predvsem pa, da se otroci med sabo ne obiskujejo, ne združujejo; omejite osebne stike, kolikor se le da.

Ostanite zdravi.

Ravnateljica Danica Šalej

---------------------------------------------

PRILOGA: Varstvo za otroke celjskih osnovnih šol in vrtcev