Dragi učenci!

Glede na razmere, v katerih smo se znašli zaradi koronavirusa, vam spodaj naštevamo snovi, naloge in zadolžitve v obsegu devetih šolskih ur – ki bi jih sicer v dveh tednih opravili v šoli – vi pa jih v naslednjih štirinajstih dneh opravite doma sami. Predlagamo, da delate po sklopih, kot so označeni spodaj.

Želimo vam, da ostanete zdravi in se vidimo kmalu!

                                                                       Učiteljice slovenščine Kristina Radoš Janežič,

                                                                                  Mateja Rokavec in Sara Prevolnik

  1. Reši naloge v DZ, 2. del: str. 42-48, naloge 2-21.

V zvezek zapiši naslov: OCENA KNJIGE in napiši kratek povzetek pravil s strani 48 in 49 (rumena podlaga).

Posebej na list napiši oceno zadnje knjige, ki si jo prebral. Napiši jo v skladu z navodili.

             V danih nalogah vadimo predvsem razumevanje besedila, v zadnji nalogi pa tvorbo  

             besedila.

  1. V DZ, 2. del, reši: str. 89-104.

V zvezek zapiši naslov: PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 94 (rumena podlaga).

V zvezek zapiši naslov: URADOVALNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 95 in 96 (rumena podlaga).

V zvezek zapiši naslov: PUBLICISTIČNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 97 (rumena podlaga).

V zvezek zapiši naslov: STROKOVNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 98 (rumena podlaga).

  1. V DZ, 2. del, reši: str. 114-121.

V zvezek zapiši naslov: PRIPOVED O ŽIVLJENJU OSEBE in napiši kratek povzetek pravil s strani 120 in 121 (rumena podlaga).

Posebej na list napiši pripoved o življenju poljubno izbrane osebe (prijatelj, sošolec, družinski član, znana oseba …)

             V danih nalogah vadimo predvsem razumevanje besedila, v zadnji nalogi pa tvorbo

             besedila.