spletna
Dragi učenci in učenke,
vsa navodila za delo v času izrednih razmer bodo po predvidenem urniku v spletni učilnici.
 
NOVO! ANKETA ZA STARŠE - IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO