spletna
Dragi učenci in učenke,
vsa navodila za delo v času izrednih razmer bodo po predvidenem urniku v spletni učilnici.