spletna
 
Dragi učenci in učenke,
vsa navodila za delo v času izrednih razmer bodo po predvidenem urniku v spletni učilnici.

Spletna učilnica za predmet NARAVOSLOVJE ima naslov NAR - BIO - KEM. Za 6. razred  bodo objavljene vsebine v poglavju NARAVOSLOVJE 6.

učiteljica Barbara Petan

 NOVO! ANKETA ZA STARŠE - IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO