Mednarodni dnevi in svetovni dnevi, ki potekajo v novembrskem in decembrskem času, so za nas kot Unescovo šolo izjemno pomembni. Tako dneve strpnosti, konvenciji otrokovih pravic, človekovih pravic in beguncev prepletemo v nekatere projekte in druge aktivnosti ter tem pomembnim temam damo še poseben poudarek.

V šolski knjižnici v povezavi z nekaterimi predmeti, letos z biologijo, zgodovino in geografijo, izvedemo delavnice globalnega učenja. To je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Cilj so globalno odgovorni in aktivni posamezniki ter skupnosti, ki z lastnim delovanjem prispevajo k pravičnejšemu in na globalnih ciljih trajnostnega razvoja, temelječem svetu.

Sedmošolci so pletli »mrežo življenja«, ki je simbolično ponazarjala soodvisnost živih bitij na Zemlji. Zunanji dejavniki v imenu napredka in razvoja novih tehnologij, ki jih je ustvaril človek, uničujejo naravne habitate. Učenci so spoznali vse posledice posegov v naravno okolje, ki se na koncu vrnejo nazaj k človeku v obliki kratenja osnovnih človekovih pravic, revščine, lakote, podnebnih sprememb, izginjanja obdelovalnih in bivalnih površin, migracij ipd.

delvn1

»Stopi korak naprej« pa je delavnica, ki promovira empatijo do sočloveka, ozavešča neenake možnosti v družbi in spodbuja razvoj razumevanja možnih osebnih posledic zaradi pripadnosti določeni socialni ali kulturni manjšini. Učenci 8. in 9. razreda so se vživljali v življenja posameznikov diskriminiranih skupin ljudi. V razpravi smo posvetili izrazito pozornost obstoječim politikam v odnosu do migrantov in beguncev.

delvn2

Na pomisleke in vprašanja, ali imamo kot posamezniki sploh moč za spremembe in da se itak ne da nič spremeniti, prav zaradi globalnega učenja že nekaj časa ne odgovarjamo več. Za nas je ključno vprašanje: Kaj lahko naredim jaz? Odgovorov in predlogov je bilo veliko. Treba pa jih bo vedno bolj zares živeti. Zato je tudi dolgoletna akcija pod okriljem Amnesty International pisanja apelov za ljudi ali skupine ljudi po svetu, ki so jim kratene človekove pravice, ena od aktivnosti v pravo smer.

Knjižničarka

Dragica Milojević