zzzz

Znova je pred nami Dan slovenske hrane, ki poteka vsak tretji petek v mesecu novembru. Kot po navadi bomo ta dan obeležili z izvedbo. Tradicionalnega slovenskega zajtrka, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. V sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka bodo 1. šolsko uro učencem ponujena izključno kakovostna, lokalno pridelana živila, kot so kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Takšna hrana je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd. Taka živila so prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. S tem tudi posredno pripomoremo k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva. S spodbujanjem kmetijske dejavnosti pa se prav tako zagotavlja ohranjenost in obdelanost podeželja.

Poleg ozaveščanja otrok o pomenu hrane iz bližine in njenih prednosti pred hrano, ki ima za seboj na stotine kilometrov, se letos zahvaljujemo s sporočilom:  “Hvala za naš super zajtrk!” Radi bi se zahvalili vsem našim kmetijam, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam ne samo za zajtrk, ampak za vso hrano. S svojim delom in vztrajanjem na zemlji nam mize bogato oblagajo in zagotavljajo poseljeno podeželje in poglede, ob katerih nam zaigra srce in se spočijejo oči.