Vpis bo potekal na vseh osnovnih šolah Mestne občine Celje v:

  •  sredo, 10. februarja 2016,
  •  četrtek, 11. februarja 2016,  
  •  petek, 12. februarja 2016,
  •  ponedeljek, 15. februarja 2016, in
  •  torek, 16. februarja 2016.

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13)  je vpis obvezen za otroke, rojene leta 2010.

Starši obvezno vpišejo otroka v osnovno šolo skladno z vabilom, ki so ga prejeli iz osnovne šole.

K vpisu prinesite na vpogled identifikacijski dokument otroka (rojstni list, osebno izkaznico, potni list).

I. osnovna šola Celje, II. osnovna šola Celje, III. osnovna šola Celje, IV. osnovna šola Celje, Osnovna šola Frana Kranjca, Osnovna šola Frana Roša, Osnovna šola Hudinja, Osnovna šola Lava, Osnovna šola Ljubečna