Cena vstopnice za predstavo je 6 €. Polovico vsem učencem kot novoletno darilo plača šola iz šolskega sklada, polovico zneska pa plačajo starši s položnico.

Dodatno šola iz donatorskih sredstev pokrije celotno vstopnico za tiste socialno ogrožene učence, ki imajo subvencionirano kosilo.