ZAMENJALI VLOGE

Ob svetovnem dnevu učiteljev so se učenci OŠ Frana Kranjca preizkusili v vlogi učiteljev. Skrbno so sodelovali tako pri pripravi šolske ure kot tudi pri njeni izvedbi. Svoje znanje so na zabaven in zanimiv način poskušali prenesti na svoje sošolce ali ostale učence. To jim je prav gotovo uspelo, saj je njihovo poučevanje pritegnilo in aktiviralo vse udeležene. Učitelji pa smo imeli priložnost opazovati delo učencev tudi še iz drugega zornega kota.

Vodja projekta na šoli: Darinka Čobec