Cilji so bili:

- učenci se seznanijo z izdelki iz nemško govorečih držav,

- učenci razmišljajo o izdelkih iz nemško govorečih držav, ki jih lahko najdejo pri nas,

- učenci brskajo doma in odkrivajo, kateri izdelki  bi lahko izhajali iz nemško govorečih držav,

- učenci ločijo med nemščino in slovenščino,

- učenci znajo poiskati osnovne informacije v nemščini.

Potek dela:

1. Doma poiščejo embalaže izdelkov ali izrezke izdelkov iz nemško govorečih dežel (Avstrija, Nemčija, Švica) in jih prinesejo v šolo.

2. Izdelajo plakat v parih.

3. Predstavijo svoje delo ostalim.

Učenci začetniki pri nemščini (4. in 5. razred) so rekli, da jim je takšno delo nadvse zabavno, iskanje doma je bilo produktivno, saj so s sabo prinesli ogromno materiala.

  

V 9. razredu pa so učenci že sposobni izdelovati slovarje. Izdelali so 2 slovarja: »Angleško-slovenski slikovni slovar živali« in »Nizozemsko-angleško-nemško-slovenski slovar«.

Cilji so bili:

- učenci se seznanijo z delom s slovarji (knjižnimi in elektronskimi),

- učenci izdelujejo slovar v tujem jeziku,

- iščejo besede v slovenskem in tujem jeziku,

- iščejo razlike in podobnosti med slovenskim in tujimi jeziki,

- likovno ustvarjajo (slikovni slovar).

Potek dela:

1. Spoznajo delo s slovarji (knjižnimi, elektronskimi).

2. Ena skupina izdela »Angleško-slovenski slikovni slovar živali« po tematskih področjih. Druga  skupina izdela »Nizozemsko-angleško-nemško-slovenski slovar«.

3. Obe skupini predstavita izdelka.

Učenci 9. razreda so, za nekatere dolgočasno brskanje  po slovarjih, naredili zelo zanimivo in poučno. Ugotovili so, da je izdelava slovarja pomembna in odgovorna stvar in je predvsem pomembno, da smo čim bolj natančni.

Obe dejavnosti smo posvetili Evropskemu dnevu jezikov (26. september). Dogodek smo objavili na spletni strani http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2015. Za objavo smo dobili pohvalo iz Zavoda RS za šolstvo kot odlično pedagoško idejo pri pouku tujih jezikov, ki je prenosljiva tudi na druge jezike in višje razrede/letnike.