V torek, 29. 9. 2015, so tako učenci skupaj s svojimi učiteljicami in zunanjimi sodelavci odkrivali skrivnosti o preteklosti našega mesta. Pouk se je iz šolskih klopi preselil na ulice celjskega mestnega jedra. Da je bil dan še zanimivejši, smo vključili tudi nekatere druge institucije kot so muzeji, knjižnice, arhivi ... in njihove strokovnjake.

Vsak razred je odkrival svoj del mesta in na koncu so se v šolo vrnili z veliko novih spoznanj. Utrinke tege dne, ki ga imajo učenci zelo radi, so nam takole opisali.

Benjamin S. in Jasmina D. Č., 4. razred: »Spoznali  smo mesto  v preteklosti, ogledali smo si mestno obzidje iz časa celjskih grofov. Življenje celjskih grofov nam je predstavila vodnica Vlasta Prevolšek. Spoznali  smo imena  stolpov in izvedeli,  da so obzidje gradili kar 2 leti. Slavni celjski grofje so bili Friderik I., Herman II., Friderik II. in  Ulrik II.  Veroniko Deseniško so  zaradi prepovedane ljubezni s Friderikom utopili v grajskem vodnjaku, Friderika pa zaprli v stolp. Mesto je bilo  v tistih časih velikokrat požgano, zato so organizirali mestne straže in imeli velike čebre z  vodo. Vsi so bili najbolj ponosni na trojno kraljico  Barbaro Celjsko  in so se ji globoko klanjali, ko je prišla na obisk. Spoznali smo tudi življenje vitezov in izdelali viteške ščite, kar nam je bilo zelo všeč. Ob koncu smo opravili tudi ''povitezitev''.«

Kaja R., 8. razred: »V sklopu UNESCO dneva se je naš razred odpravil podrobneje raziskati mesto Celje. Najprej smo se odpravili v Lapidarij, kjer smo izvedeli veliko o izkopaninah našega mesta. Nato nas je vodička popeljala po mestu in nas poučila o stvareh, ki jih nismo poznali. Delo smo nadaljevali v parku, kjer smo se lotili risanja nam ljubih motivov. Celoten dan je bil vsem zelo všeč in vsi smo se strinjali, da je bil zelo poučen.«

Laura R., 3. razred: »Ogledali smo si Stari grad. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na Friderikov stolp, kjer smo imeli predstavitev njegove zgodovine. Iz Friderikovega stolpa je bil lep razgled na Celje. Izvedeli smo veliko novega o gradu.«

Neja B., 7. razred: »Na svetovni dan kulturne dediščine smo se najprej odpravili v mesto, kjer smo si ogledali stare hiše in del mestnega obzidja. Nato smo se odpravili v Zgodovinski arhiv Celje, kjer smo izdelali svoje cehovske listine. Slednje smo napisali s peresom in črnilom. Na koncu smo jih sami zapečatili s pomočjo pečatnega voska in pečatnika. Sledil je ogled arhivskih prostorov, kjer smo med drugim videli  tudi  staro  redovalnico.  V njej  so  bile  napisane  same enice. Kasneje smo izvedeli, da je v preteklosti bila enica najboljša ocena, petica pa najslabša. Bilo je zelo poučno in zanimivo.«

Nace E., 5. razred: "Vtisi z UNESCO DNEVA so dobri. Imeli smo se lepo, saj smo delali v skupinah in spoznavali Celje. Že na začetku smo se razdelili v skupine in z delovnimi listi in načrtom mesta prehajali od točke do točke. Točke v mestu smo iskali sami, učitelji so bili le spremljevalci. Iskane točke so bile razporejene po vsem mestu. Poiskali smo knjižnico, vodni stolp, gledališče in še druge točke. Vseh skupaj je bilo kar 12. Pri vsaki točki smo morali opraviti kakšno nalogo in jo zapisati na delovni list. Ob koncu smo obiskali še knjižnico, kjer nam je knjižničarka Dragica predstavila, kaj je to VARNA TOČKA. Unesco dan je bil poučen in zabaven."


Vodja UNESCO dneva 

 Klavdija Krbavac