Seznanila sem se z različnimi praktičnimi idejami uporabe tabličnega računalnika pri pouku, z  novimi orodji in metodologijo za povečanje vključenosti učencev ob uporabi tabličnega računalnika ter izmenjala številne ideje o delu in poučevanju z učitelji širom Evrope. Seznanila sem se z različnimi programi kot so SOCRATIVE, PROWISE.COM,  DIDACTO,  QC Code, QR Reader, PROQIUZ ipd.

Tablice so odličen pripomoček za hitro iskanje virov, pregledovanje e-gradiv in za sodelovanje preko spleta. V nadaljevanju delavnice smo spoznali različne primere sodelovanja oz. kooperativnosti med učiteljem in učencem, kako povečati njihovo vključenost ter primere interaktivnega učenja med učencem in učiteljem s pomočjo tabličnega računalnika.

Za strokovne delavce je koristna tudi aplikacija Dropbox, ki jo lahko inštaliramo na vse možne naprave, jo uporabljamo preko spleta in namestimo na svoj domači ali šolski računalnik. Ne glede na to, na kateri napravi dodamo datoteko, se bo sinhronizirala z vsemi napravami in naše datoteke bomo imeli vedno pri roki. Naše datoteke so seveda tudi varno shranjene v oblaku, izbrane mape pa lahko delimo z izbranimi posamezniki. Naših datotek tako ni mogoče  izgubiti, vedno bomo imeli dostop do njih, naš arhiv bo na varnem, dostop do izbranih map pa lahko omogočimo tudi drugim uporabnikom te aplikacije.

    

Seznanili smo se s spletno stranjo eTwinning in njenim delovanjem ter spoznali nekatere najboljše prakse v Galeriji projekti. Tovrstna znanja zame niso predstavljala novost, ker je naša šola že dlje časa vključena na e Twinning portal in sodelovala v več e Twinning projektih.

Udeležba na delavnici bo vsekakor pripomogla k razvoju inovativnega izvedbenega kurikula, ki bo temeljil na sodobnih pedagoških paradigmah in metodah, ki podpirajo tudi individualizacijo in personalizacijo pouka ter uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Uporaba tovrstne tehnologije  pri pouku bo zagotovo pripomogla tudi k doseganju ciljev višjih taksonomskih stopenj in vključevanje ranljivih skupin v sodobno informacijsko podprto družbo. Spoznanja s te delavnice bom koristno uporabila v šolski praksi pri delu z učenci tako pri pouku, kot pri dodatnem pouku in pri delu z nadarjenimi učenci. Poleg pridobljenega znanja vidim izjemno vrednost takih izobraževanj v izmenjavi izkušenj, znanj, dobrih praks in v navezovanju stikov za delo v e Twinning  projektih.

  

Seveda ob tej priložnosti ne morem mimo kritičnega razmišljanja, da so razmere v šolstvu trenutno neugodne, predstavitvena tehnologija v Bruslju pa za naše razmere nerealna in si jo lahko le želimo. Šole imamo tudi premalo priložnosti za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na razpisih.

Zapisala Vlasta Prevolšek