Učenci od 1. do  4. razreda in  9. razredi gredo zjutraj ob 7.50 na avtobus, ki jih odpelje s Polul na atletski stadion Kladivar. Tisti, ki so doma na Polulah in Bregu, vstopijo na avtobus na postaji na Polulah ob 7.50, ostali pa ostanejo kar na avtobusih in se peljejo do stadiona.Učenci  9. razreda bodo pomagali pri meritvah, zato se oglasijo g. Goršiču TAKOJ zjutraj, ko pridejo na stadion.Učenci  5., 6., 7. in 8. razreda pa se ob 8.00 zberejo v učilnicah in gredo pozneje peš do stadiona. Do odhoda se ravnajo po navodilih razrednikov oz. spremljevalcev.Na stadionu bodite s svojo skupino 15 minut pred začetkom testiranja, učenci se najprej ogrejejo, nato se preizkusijo:V TEKU NA 60 M, V VZDRŽLJIVOSTNEM TEKU NA 600 M IN V SKOKU V DALJAVO Z ZALETOM.

AVTOBUSNI PREVOZI:

1. -  4. razred se vrne v šolo peš, ostali učenci pa z avtobusi s Kladivarja do šole ob 12.30

1. avtobusna vožnja domov z AP na Polulah ob 12.45 – za učence, ki nimajo kosila, in za 1.- 4. razred. Za Zagrad, Košnico, Skalno klet se razvrstijo na Polulah. Po en spremljevalec pomaga učencem pri prestopu na ustrezne avtobuse, drugi pa ostale učence takoj spremljajo na kosilo v šolo.2. avtobusna vožnja domov (in kombiji) ob 13.15 - za učence, ki bodo šli v šolo na kosilo.3. avtobusna vožnja ODPADE

Spremstvo in dežurstvo na AP: Švent (12.35, 13.05) in spremljevalci.

Metka IRGOLIČ, organizatorica ŠD