Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata. Na ta dan še posebej razmišljamo o človeških naseljih, osnovni pravici ljudi do primernega bivališča, o kakovosti življenja v mestih in spodbujamo zavest o potrebi po izboljšanju življenjskih pogojev. 

s1

Takole so zapisali učenci 8. b razreda

                     Je naše mesto prijazno do ljudi?                        

V sredo, 7. 10. 2020, smo imeli kulturni dan z naslovom Moje mesto skrivnosti šepeta. Ogledali smo si Pokrajinski muzej, kjer so nam predstavili Celjski strop in Almo Karlin. Po obisku muzeja sta nam učiteljici razdelili liste z zemljevidom mestnega jedra Celja, navodili in starinskimi fotografijami zgradb, ki smo jih nato morali poiskati. Ko smo prišli do zgradbe, smo jo najprej fotografirali, nato pogledali zunanje prilagoditve za ranljive skupine ljudi in se nato odpravili poiskati podatke o prilagoditvah za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ljudi, ter mamice z vozički pri uslužbencih v posameznih zgradbah. Trije učenci iz skupine so vstopili v zgradbo in se pogovorili o zgodovinski vlogi zgradbe in prilagoditvah. Po prihodu iz zgradbe so učenci poročali ostalim učencem v skupini o podatkih, ki so jih pridobili. Ko smo našli vse zgradbe, smo se odpravili v šolo, se pogovorili in začeli izdelovati plakat. Na plakat smo prilepili starinske fotografije in te, ki smo jih naredili v tem dnevu. Za tem smo skicirali piktograme za posamezne ranljive skupine in prilagoditve za določene zgradbe. Odločili smo se za predstavitev več zgradb, saj smo na ta način pridobili vpogled v to, kako je naše mesto prilagojeno na ranljive skupine ljudi.  

s12

s123

s1234

Najaktivnejši učenci so bili Aljaž Koprivnik, Nik Čemažar, Laura Rečnik, Lana Jagrič, Gaja Urlep, Lan Hotko in Naja Gobec iz 8. b razreda ter Hana Mastnak, Anastasia Jankova, Žana Blatnik, Neli Furman, Lucija Strniša in David Vadnal iz 8. a razreda. Svoja plakata so učenci a in b razreda poslali v ocenjevanje in nestrpno že pričakujejo rezultate.

učenci 8. razreda OŠ Frana Kranjca Celje z mentorico Tanjo Remih