Datum: 19.9.2020

Spoštovani starši, dragi učenci.

Vlada RS je včeraj pozno zvečer na svoji dopisni seji sprejela »Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SAR-CoV-2«.

V okrožnici nam je danes ministrstvo za šolstvo in šport posredovalo usmeritve glede nošenja mask:

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kamor sodi tudi šola. Torej nošenje mask ob vstopu v šolo oziroma na hodnikih je še vedno obvezno za vse učence in zaposlene ter obiskovalce.

So pa izjeme:

  1. Učencem do vključno 6. razreda pri pouku ne bo potrebno nositi maske.
  2. Učencem od 7. do 9. razreda ne bo potrebno nositi maske pri pouku le v primerih, ko bo možno zagotoviti medsebojne razdalje vsaj 1,5m. V primeru, ko te razdalje ne bomo mogli zagotoviti, bo uporaba maske obvezna.
  3. Nošenje maske je obvezno tudi za učitelje, izjema so le učitelji do 6. razreda, vendar le v primeru, da  je možno pri izobraževalni dejavnosti zagotoviti vsaj 2 m medsebojne razdalje.
  4. Izjema pri nošenju maske so tudi učitelji, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Nošenje zaščitne maske je obvezno tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 2 metra.

Maske so učenci tretjega triletja redno uporabljali že sedaj povsod tam, kjer ni bilo mogoče zagotoviti ustrezne medsebojne razdalje. Še naprej si bomo prizadevali, da ohranjamo ustrezno razdaljo, kjer bo možno. Tako bodo lahko tudi starejši učenci  pri vzgojno-izobraževalnem delu kdaj brez maske. Je pa res, da v vseh prostorih ne bomo mogli zagotavljati predpisane razdalje.

Z upoštevanjem zaščitnih ukrepov skrbimo za svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas. Prosimo vas za razumevanje in odgovorno ravnanje.

Danica Šalej, ravnateljica