Brez naslova 

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU.pdf  -  OBRAZEC EVALVACIJSKO POROČILO 2018/2019.pdf

10.decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Tudi na naši šoli obeležujemo 10. december kot Dan človekovih pravic. V okviru projekta Moje pravice, na ravni cele šole, izvedemo različne delavnice oziroma dejavnosti, s katerimi želimo: seznaniti učence z Deklaracijo človekovih pravic in s Konvencijo otrokovih pravic, spoznati človekove pravice, udeležiti se humanitarnih in drugih akcij s katerimi pomagamo ljudem, spoznati  naše dolžnosti, sprejemati drugačnost, seznaniti učence s kršenjem naših pravic, ter pravic ljudi po svetu, razvijati občutek do sočloveka.

K projektu bomo povabili tudi druge slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove Unescove mreže ter nevladne organizacije.

 

Vodja projekta: Anja Kunej