SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2018/19

us17

OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda brezplačno.  Učenci si izposodijo komplet učbenikov za šolsko leto 2018/2019.

Svoje naročilo učbenikov potrdite tako, da vrnete odrezek naročilnice o izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada, najdete pa ga na zadnji strani prejete zgibanke. Učenci odrezek obvezno prinesejo razredniku do 21. 6. 2018 (in ne 1. 9. 2018, kot je navedeno na naročilnici).

Vsi učenci ob koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovane učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Delovne zvezke za učence od 2. do 9. razreda ter potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupite starši sami. Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin najdete tukaj.

Upravljalka učbeniškega sklada

                                                                        Dragica Milojević